Elu Kool

Maailmavaateline pedagoogika


2005. a märtsis ilmub kirjastuselt “Ilo” Šalva Amonašvili “Elu Kool”, traktaat humanistlik-isiksusliku pedagoogika põhimõtetel tuginevast algastme haridusest.

Humanistlik pedagoogika – see pole lihtsalt humaanne pedagoogika, see on humaanse, inimliku inimese kasvatamine.

Need ideed on kasutatavad ja vajalikud koolielu igal astmel, ka perekonnasisese ja ühiskondliku kasvatuse jaoks. Traktaat on kirjutatud pikaajaliste psühholoogilis-pedagoogiliste otsingute tulemusena, see on maailmavaateline pedagoogika. Loodame, et leidub üha rohkem õpetajaid ja lapsevanemaid, kelle hinges raamatus olevad ideed vastukajava leiavad.

  • Elu Kooli kandjaks-alustoeks on Õpetaja. See on selline Õpetaja, kes võtab lapse oma hinge, nagu varjupaika, võtab ta sellisena, nagu ta on. Võtab vallatu, pikaldase mõtleja, väikese talendi... Ja võtab kõik vastu ühesuguse rõõmuga. Õpetaja ongi kool. Kool on Õpetajas, mitte väljaspool teda. Amonašvili taaselustab vaimu arengu, ütleb, et laps peab kõik teadmised ja oskused omandama vaimsuse ja eetilisuse pinnal.

  • Lapsed on ime, kuid on vaja ka pedagooge-võlureid. Neid on vaja mitte üksikutele lastele, vaid igale lapsele, sest ime – on igaühes neist.

  • Š. Amonašvili: “Õpetaja, ole inimlikku soojust kiirgav päike; ole toitev pinnas inimlike tunnete arenguks; külva teadmisi mitte üksnes oma õpilaste teadvusesse ja mällu, vaid, esmajoones, nende hingedesse ja südametesse. Ainult sel juhul võivad teadmised sinu tundides saada eetilise kujunemise astmeteks iga sinu kasvandiku jaoks.”

 

Tagasi