Konverentsid ja seminarid

tagasiTagasi


2018.a.

Roerichi Pakt kui kultuuripärandi kaitsmise universaalne vahend
Rahvusvaheline ümarlaud, 30. aprillil 2018. a. kell 12.00, Tallinn.
Pressiteade

2017.a.

Euroopa ühe suurima ühiskondliku muuseumi – N. Roerichi nimelise muuseumi traagiline hävitamine Moskvas
Rahvusvaheline pressikonverents, Tallinn, 31. mail 2017.a. (vene keeles)

2014.a.

Kultuuri evolutsiooniline roll
Rahvusvaheline ühiskondlik-teaduslik konverents, Tallinn, 22. – 24. augustil 2014.

2013.a.

Rahu Lipp: tee tulevikku Kultuuri kaudu
Rahvusvaheline ümarlaud, Helsinki 15. ja 16. juunil 2013.a.

2011.a.

Pavel Belikovi 100. sünniaastapäevale pühendatud IX Rahvusvahelise foorum
„Inimkonna tulevik – Kultuuri õitseng”, Tallinn, 28.07 – 31.07.2011.
InfokiriFoorumi programmEesti vaimse kultuuri kujunemisest ja Vanemuise Seltsist

2010.a.

Eesti Njingma kutsub
IV rahvusvaheline konverents „Budism ja Põhjala 2010”, Tallinn, 23.-25. septembril 2010.

2007. a.

Lapsed ja täiskasvanud kaasaegses maailmas
Rahvusvaheline humanistliku pedagoogika konverents, Riia, 6. mail 2007.

Humanistlik pedagoogika – uus lähenemine haridusele
Kuues humanistliku pedagoogika rahvusvaheline konverents, Moskva, 9 – 11. jaanuaril 2007

2006. a.

Uue teadvuse lapsed
Rahvusvaheline ühiskondlik ja teaduskonverents, Moskva, 8. - 11. oktoobril 2006.a

2005. a.

Roerichi ja Rahu Lipu pakt – 70-aastane
Rahvusvaheline ühiskondlik ja teaduskonverents, Moskva, 7. - 9. oktoobril 2005.a

2004. a.

Mihhail Lazarevi autoriseminar
23–24. aprillil 2004.a.

Miks mitte elada oma elu vaimukangelastena
Humaanse pedagoogika alase konverentsi teema. Moskva, 9.-11. jaanuar 2004.a.

2003. a.

XXI sajandi uus mõtteviis
Rahvusvahelise teaduskonverentsi plenaaristung, Moskva, 9.–11. oktoober 2003.a.

Sada aastat Nikolai Roerichi teadusik-kunstilisest ekspeditsioonist
mööda muinas-vene linnu ja Baltimaid (1903 – 1904)

Imelistest muistsetest kividest laduge tuleviku astmed
kohtumine Riia linnas Püha Peetruse muuseum-pühakojas 27. septembril 2003.a.

Aeg tegutseda, täitmaks Roerichite tahet
Teaduslik-praktiline seminar, Moskva, 9.–11. veebruar 2003.a.

2002. a.

100 aastat Juri Roerichi sünnist
Teaduslik-ühiskondlik juubelikonverents Moskvas, 7.–9. oktoober 2002.a.


tagasiTagasi