Konverents Roerichite elust ja tegevusest

Kira Moltšanova

«Õhtuleht», 21. november 1984. a.


«Nõukogude Liidus olles pöördus Svjatoslav Roerich kirjaga meie lehe lugejate poole. Toome ära selle teksti:

««Õhtulehe»-«Vetšerni Tallinna» austatud lugejatele! Eesti ja teie kaunis ning iidne linn on meie perekonnale alati lähedased olnud. Mälestus Pavel Belikovist püsib meie südametes särava ja värskena.
23. oktoober, 1984. Svjatoslav Roerich.»

Moskvas Ida-rahvaste kunsti muuseumis on 1985. aasta märtsini avatud Nikolai ja Svjatoslav Roerichi maalide näitus. Hiljaaegu oli muuseumis Nikolai Roerichi 110. ja Svjatoslav Roerichi 80. aastapäevale pühendatud teaduslik konverents, milles osalejad said uut teavet sellest ainulaadsest humanistide, teadlaste, rändurite ning XX sajandi valgustajate perekonnast. «N. Roerichi tegevus ja Baltmaad 1920.-1930. aastal», «Rahuvõitlus Nikolai ja Svjatoslav maalides ning Rahupakt», «Nikolai ja Svjatoslav Roerichi panus Nõukogude-India sõpruse tugevdamise» ja jt. olid konverentsi ettekannete teemad. Erilise huvi osaliseks sai NSV Liidu Meditsiiniakadeemia Siiberi osakonna kliinilise ja eksperimentaalse meditsiini instituudi direktori akadeemik V. Kaznatšejevi ettekanne «Roerich, kultuur ja rahu», mis rääkis Ida ja Lääne kultuuri ajaloolis-sotsiaalsest sünteesist Nikolai Roerichi loomingus ja tema panusest rahuüritusse.

Konverentsil meenutati ka tallinlase Pavel Belikovi (1911-1982) nime. Pavel Belikovi kirjutatud on uurimused «Roerich ja Gorki», «Nikolai Roerich ja India», «Nikolai Roerichi viimane teaduslik uurimisekspeditsioon» jt. Nende tööde aluseks olid 40-aasta jookslu kogutud unikaalsed materjalid. Seal säilitatakse ka Nikolai Roerichi ning tema poegade Jüri ja Svjatoslav kirju. P. Belikov andis oma materjale kasutada kunstiteadlastele, kirjanikele ja ajaloolastele. Tihti pöördusid viimased Pavel Belikovi kui tuntud Roerichi-uurija ja eksperdi poole.

Roerichite loominguline pärand on meie maa üks suuremaid rikkusi. NSV Liidu kultuuriministeerium moodustas selle uurimiseks, läbitöötamiseks ka kaitsmiseks komisjoni, kuhu kuuluvad teadlased, kunstnikud, ajakirjanikud, pedagoogid ja ühiskondlike organisatsioonide esindejad. Komisjoni esimees on NSV Liidu Kunstiakadeemia viitse-president V. Kemenov, auesimees aga Svjatoslav Roerich.

Konverentsil esines ka Ida kultuuripärandi uurija, kunstnik, ühiskonnategelane, humanist, rahuvõitleja ja valgustaja Svajatoslav Roerich.

 

Tagasi
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***