Roerichide näitus avatud

Arthur Ruusmaa

«Põhjarannik», 24. jaanuar 1991. a.


Laupäeval oli Põlevkivimuuseumis palju rahvast. Ligi 10-päevase töö tulemusena avati muuseumi ühes saalis Roerichide pärandit tutvustav näitus. See on Eesti Roerichi Seltsi poolt koostatud rändnäitus, mis on olnud väljas NSV Liidu eri paigus. Sellisel kujul on ta Eestis esimest korda. Meilt rändab näitus edasi Narva.

Avamisel tõdeti mitu korda, et näitus sai valmis õigeks ajaks, sest mis aitaks veel paremini kui Roerichide humanismi- ja rahuideed leevendada seda pinget, mis praegu kõikjal valitseb.

Foto- ja dokumentaalmaterjalid annavad põhjaliku ülevaate Roerichide pere elust ja tööst, nende reisidest ja ideede levikust, ka seltside ja liikumiste kaudu. Võimalik on tutvuda New Yorgist Roerichi muuseumist saadud tööde reproduktsioonidega.

Omaette teemaks on Roerichi rahupakt ja rahulipu liikumine, mis ei ole omaaegset aktuaalsust kaotanud ka tänapäeval. Muuseumis viibinud Eesti Roerichi Seltsi liikmed üle Eesti ning kohalikud aktivistid arvasid, et võiks sagedamini kokku saada ja arutleda nende teemade üle.

Kõige parema ülevaate saab näitusest muidugi giidi abil. Eesti Roerichi Selts pakkuski välja idee korraldada nn. ümarlauakohtumisi ja ekskursioone laupäeviti kella kahest alates. Nii et ootame kõiki huvilisi 26. jaanuaril, 2., 9., 16. ja 23. veebruaril kell 14 muuseumi kohtuma Eesti Roerichi Seltsi liikmetega. Võimaluse korral näidatakse ka diapositiive ja muid lisamaterjale (näituse avamisel selgus, et väljas on ainult 1/3 kogu materjalist).

Näitus on avatud 23. veebruarini iga päev kella 10-17, v.a. teisipäevad.

Ootame külla!

 

Tagasi
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***