Tervisest ja mõtlemisest

Agni Jooga mõtete ja haiguste seostest

Valiku teinud ja tõlkinud: Milvi Aasaru

«AVAneMINE», nr. 9, 11/12, 1996. a.


Nagu kõigesse siin maailmas võib ka haigustesse ja nende ravisse suhtuda mitmeti. Kui tervis korras pole, on igaühel õigus otsustada, kas ta läheb arsti vastuvõtule, otsib üles mõne tervendaja, püüab olemasolevate teadmiste piires end ise ravida või leiab veel mingi muu lahenduse. Valiku tõhususe määrab paljuski veendumus, et valitud viis on sobivaim.

«Avanemine» ei taha propageerida, vaid viidata erinevatele võimalustele. Ajakirja eelnevates numbrites tutvustasime mudraid, jätkame Agni Jooga tõdemustega tervisest ja mõtlemisest, samuti mõningate loodusravi võtete kirjeldamisega.

Kui teil on soov oma teadmisi ja kogemusi teiste lugejatega jagada, siis jääme teie koostööd ootama.

Toimetus

«Naljatoonil, kuid täie tõsidusega kinnitas ta, et tervendamise küsimuses eelistasin ma uskuda, et kõik mitteläänelikud ravimeetodid on vähem efektiivsed kui lääne meditsiin. Ta seletas, et minu eksitus tuleneb sellest, et ma ei mõista, et tervendamine sõltub sellest, kes sellega tegeleb, aga mitte kehaehituse tundmisest. Ta väitis, et pole olemas sellest asja nagu mitteläänelikud ravimeetodid iseenesest, kuna erinevalt meditsiinist ei ole tervendamine ametlikuks distsipliiniks ... inimene, kes edukalt taastab tervise, olgu see arst või rahva hulgast pärit tervendaja, on keegi, kes suudab muuta keha fundamentaalseid tajumisi iseendast ja enda seostest maailmaga — teiste sõnadega, ta on keegi, kes ohverdab nii oma keha kui mõistuse uutele võimalustele, nii et harjumuspärased mudelid, millega keha ja hing on õppinud kohanema, varisevad põrmuks. Teadvuse teised mõõtmed muutuvad siis kättesaadavaks ning tavateadmised haigusest ja tervisest võivad teiseneda uueks kehaliseks tähenduslikkuseks ning sellisena kristalliseeruda.»

Florinda Donner «Nõia nägemus»


«Võib paluda kõiki maailma arste alustada südame vaimsustamise missiooni»
«Tulemaailm», II osa

Agni Jooga ehk Elava Eetika raamatud on kirja pandud Jelena Roerichi poolt aastail 1924-1938. Allpool on ära toodud üksnes mõned teemat puudutavad paragrahvid ilma kommentaarideta, et igaühel oleks endal võimalus nende üle mõtiskleda.

«Süda»

94. Tervis on mineviku tagajärg, sellepärast on peremehel targem hoolitseda selle eest, et mitte luua tagajärgi. Tuleb mõista Õpetuse olemust, mis kujundab ümber südame. Kui see pole tähtis ega täida elu, siis kõik sõnad ja märgid muutuvad mittevajalikuks prahiks.

95. Tänulikkus on oma tagajärgede poolest üks kõige reaalsemaid mõisteid. Võib end selles harjutada isegi pisiasjades.

96. «Haigus tuleneb patust» — räägib Pühakiri. Ütleme: haigus tuleneb mineviku ja oleviku ebatäiuslikkusest. Peab teadma, kuidas asuda haigust ravima. Kõigi arstide kurvastuseks saab enesetäiustamine tõeliseks profülaktikaks. Võib mõista, et täiustumine algab südamest ja on mitte üksnes ruumilise (*), vaid ka kitsalt materiaalse tähendusega. Emad kannavad lapsi südame kui rahunemise vahendi juures, kuid ei tea tavaliselt, et südame juures hoidmine on võimas mõjutus. ...Kuid samuti on korduvalt kujutatud ema südant, mis on läbistatud mõõkade ja nooltega — kõigi ilmutatud valude südamesse võtmise sümbol.

Mitte üksnes väljakujunenud haiguste puhul, vaid nende algstaadiumis, on eriti tõhus südamega ravi. Nüüdseks peaaegu unustatud vahend, kuid ta pole vähem mõjus kui vereülekanne, sest südamega mõjutades antakse edasi peenimat energiat ilma ebameeldivate, madalate vere lisanditeta. Seda hoolt andva südame eest ei tohi unustada täiustumisele mõeldes.

104. Inimesed ei taha tähele panna kõikjale laiali puistatud Peene Maailma ilminguid. Samuti ei suuda nad ette kujutada, et eetika on praktiline farmakoloogia, selleks et lihtsaimat teed pidi ligi tõmmata ruumilisi energiaid. Ärge väsige, korrates vajadust teadvustada südame kasutamist kõrgeimate võimaluste ligitõmbamisel. Inimesed unustavad rakendamast elu desinfitseerimise lihtsaimat teed. Palju räägitakse tule tähendusest, kuid unustatakse täiesti, et elav tuli on parim puhastaja.

Inimesed said elektri, kuid pidid energia olemuse isoleerima, jättes üksnes surnud valguse. Lõke, ahjuküte, õlilamp, küünlad puhastavad ruumi ja hävitavad paljusid nakkusi. Teadlikel inimestel võib näha lisaks elektrile ka elavat tuld, mis tõmbab nii kergesti ligi ruumilist leeki. Küsige arstilt, millist tähtsust omab süüdatud küünal desinfitseerimisvahendite seas. Ta loeb arvatavasti selle küsimuse mõttetuks, sest talle pole pähe tulnud mõelda elavast tulest. Miks siis õlilambid pühakodades, kui mitte puhastamise jaoks? Miks siis iidsed tavad ümbritseda haige tulega? Nii võib tuli olla arst ja kaitsja. Elav tuli ahjus hoiab sageli ära töötajate haigused. Lõke kui puhastav sümbol — on tõesti meditsiiniline mõiste.

153. Sügaval muinasajal kasutati viirukit esemete aura kindlaksmääramisel. Eeldati, et hea auraga esemed imbuvad viirukiga läbi, halvad kiirgused aga ei võta vastu selle taime mõju. Hiljem hakati viirukit kasutama templites selleks, et võimendada ja lähendada Peent Maailma. Tõepoolest, viirukil on omadus tugevdada Peene Maailma elulisust. Kui teda kasutatakse matmistel, on selle eesmärk kaitsta piiri ületanu teadvust ja vabastada ta unisest seisundist, mis on nii tavaline ettevalmistamatuil. Sellised iidse teadmise detailid on ammu unustatud, samuti on unustatud erinevate aroomide tähendused. Lõhnaõlide tootmine on minetanud oma iidse sisu ning teadmatusest kasutatakse isegi kõige kahjulikumaid kombinatsioone. Muinasajal ühendati aroomide mõju tervendava teadmisega. On olemas terve ravisüsteem, mis põhineb aroomide sissehingamisel ja närvisüsteemi toitmisel ainete nahapinnasse sissehõõrumise abil.

Aroomidest lahutamatu on meie emanatsioonide (kiirguste) mõiste, kuid seda valdkonda peaaegu üldse ei uurita. Ilmunud uurimused püütakse koheselt põrmustada kahtlustustega sharlatanluses. Nii leiab iga tundlikum aisting vaid usaldamatust, otsekui kogu Looduse mitmekesisus ei kutsukski täiustumisele (peenekoelisemaks muutumisele).

283. Puhas mõtlemine on parim «desinfitseeriv» vahend. Tuleb lõpuks mõista mõtlemist kui keemilist reaktsiooni...

302. Õpetlik on kokku panna raamat halbade mõtetega põhjustatud kahjust nii iseendale kui kaasinimestele. Halvad mõtted on paljude haiguste allikaks. Varem seostati halbade mõtetega üksnes psüühilisi haigusi, kuid paratamatult peame tunnistama ka suure hulga füüsiliste haiguste teket hävitavate mõtete tulemusena. Siia hulka võiks loetleda südame haigused, ka enamiku mao- ja nahahaigusi: isegi nakkushaigused. See ei ole üksnes enesesisendus, võib näha, kuidas füüsilised tagajärjed tulevad esile täiesti sarnaselt vaimu ilmingutega. Seejuures on tähelepandav, kuidas mõned organismid levitavad teatud kindlat nakkust ise haigestumata. Juba vanal ajal teati selliseid nakkuskandjaid, kuid hiljem unus teadmine ning pandi kõik nn.kurja silma arvele.

303. Tähendab, isegi puht-füüsiliste haiguste korral tuleb põhjust otsida mõtlemise kvaliteedis. Niisiis, suunake ümbritsevate mõtteid headusele. Eelnenus kohtasite näidet, kus valu põhjustati needmiste ja sõimuga isegi kaugete vahemaade tagant. Eriti tugevalt võivad mõjuda seestunud (**), kui aurad kasvõi pisutki kokku on puutunud. Võib kergesti kujutleda, millisteks nakkuse levitajateks võivad nad olla, seetõttu tuleb vältida nendega kokkupuutumist. Pöörake tähelepanu kõige esmasele muljele inimesest ja usaldage oma südame märguandeid.

374. Halastus, kaastunne, armastus, head pürgimused ? kas ei ole need imelisteks ühendusteedeks kõrgemate energiatega? Peab harjuma vaatama neile omadustele kui tegelikule vahendile, mis ühendab kõrgemate maailmadega?

386. Süda on oma olemuselt kõrgemalt toimiv organ, seepärast on südame loomuses andmine. Iga positiivne Õpetus soovitab andmist, sest ilma andmiseta süda ei ela. Loomulikult ei tule seda mõista üksnes raha või mittevajalike asjade äraandmisena — tõeline andmine on vaimus. Las iga süda kallab vaimu kinkide voogusid! Kogu elu voolab läbi südame, iga südamelöök on naeratus, pisar ja kuld. Peab oskama anda südamele pidevalt tööd; mitte miski ei muuda südant peenekoelisemaks kui piiritu vaimne andmine. Tavaliselt vaimset andmist ei osata hinnata nagu muidki nähtamatuid väärtusi. Kuid nii vaimsete kui ka materiaalsete rikkuste allikaks on süda. Üksnes kaasake ta igal juhtumil, kui on hinnas südame tuksed!

387. Deodari õli nimetati südame palsamiks. Tõesti, mõningad ained kuuluvad looduse südamele ja nende õilsus toob kaasa südame puhastumise. Need on roos, muskus, merevaik.

390. See, kes armastab lilli, on südame teel. Kes teab pürgimust üles, see on südame teel. Kes mõtleb puhtalt, on südame teel. Kes teab kõrgeimaist maailmadest, on südame teel. Kes on valmis lõpmatuseks, on südme teel. Nii kutsume südameid Allika tundmisele. Võib tunnetada maailmu südames, mitte aga mõistuses. Nii on tarkus vastandlik mõistusele, kuid pole keelatud kaunistada mõistust tarkusega.

437. Eriliselt tekitab inimestele muret küsimus, miks vaimsetele Õpetustele alusepanijad ei suutnud vältida erinevaid füüsilisi haigusi. Tavaliselt küsivad seda just need, kes ise soodustavad haiguste teket oma kahtlustamise, hukkamõistu ja vastutöötamisega vaimsetele asjadele. Kuid kujutlege organismi pingeseisundit vaimse (vaimu) töö puhul — magneti sarnaselt imeb ta endasse ümbritsevat, soovides aidata. Pole kerge võõra valu endale ülekandmine (seejuures võib märgata, et valu lokaliseerub kas kõige pingestatumas või nõrgimas tshakras). Ei maksa arvata, et valud vaimukangelaste elulugudes on liialdatud, vastupidi, nad on otseses seoses oma ajastu arenguastme ja valistevate pingetega. Kuid mis siis kergendab neid kannatusi? Sageli annab just süda tervendava kiire.

Paneb imestama, miks arstid ei pööra tähelepanu inimestele, kes tulevad haigeid külastama. Võib-olla pool ravist seisneks mitte ravimites, vaid tulijate poolt kaasa toodud vaimse nakkuse kahjulike elementide eemaldamises.

438. Küsimus puhastavatest ning kahjutoovatest inimestest on oluline meditsiinis. Ei tohi unustada, et haigused evolutsioneeruvad koos rasside ja epohhidega. Aga meie kirjalik arstiteadus on nii noor, et pole võimalik rääkida võrdlevast meetodist — vähesed sajandid kontra kümned aastatuhanded. Meie ise olime väga uhkeks läinud ja unustanud kõik, mis on meile tundmatu. Kuid süda tunneb tähtaegu ja isegi võhiklik süda väreleb Tulemaailma lähenemisest.

528. Vana Hiina muinasjutt räägib pilvedekõrgusest hiiglasest ja pilkavast kääbusest. Hiiglase pea ulatub pilvist kõrgemale ning kääbus naerab selle üle, et hiiglane ei näe maist maailma. Hiiglane talub pilkeid, öeldes: «Kui tahan, võin roomata mööda maad, kuid sina ei saa kunagi pilvede taha vaadata!» Nii et, olgem vaimus hiiglased. Sugulus hiiglasega aitab vaadata pilvede taha.

534. Inimesed ei pööra tähelepanu ärritus- või erutusseisundis söömise tagajärgedele. Sellisest mõtlematust toimimisest tekivad väga tugevad mürgid, mille lahustumiseks kulub päevi. Nälg on palju kasulikum kui kahjulik toit. Ärrituse ja erutuse puhul soovitan igat liiki piima kui tavalist vastumürki. Sooda tugevdab piima mõju.

Oluline samm südame kasvatamisel on oskus teadvustada erutus, järgnevalt vajame oskust erutust kahjutuks teha. Kui erutusseisund seguneb väsimusega, siis ärgem unustagem muskust või mõningaid fosfori liike, niinimetatud seemnevedeliku substantsi ning põhjarahvaste seas kasutatavat kala (maksa) õli ja noort kumõssi? Vanade rahvaste vaikimine söögi ajal oli püha tähendusega. Südant ja närve on võimalik tugevdada otstarbeka söömisega. Me pole Lucullused, kuid iga eluline toiming peab olema otstarbekohane. Seda silmas pidades võib väita, et paljud riigi- ja kultuuritegelased on end mürgitamud. Hiinlased söötsid mõnikord vaenlasele ärritatud kuke maksa — nii leidlikud on inimeste riukad. Kuid uues maailmas peab kõik olema suunatud Hüvele.


* ruum – ilmaruum, kosmos selle üldisemas, ka peenemaid sfääre hõlmavas tähenduses (M.A.).

** seestunud – n.ö. kurjast vaimust vaevatud, vaimolendi mõju all olija (M.A.).

 

Tagasi
^
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***