Maailmakultuuri suurvaim

Viiskümmend aastat Nikolai Roerichi surmast

Kira Moltšanova, Eesti Roerichi Seltsi esinaine

«Sõnumileht», 17. detsember 1997. a.


20. sajandi uute teaduste — küberneetika ja sünergeetika valguses määratletakse kultuuri vaimu iseorganiseeruva süsteemina. Kultuurikasvatus ja — areng nõuab aga suuri pingutusi. Sest iga inimene on ise vastutav oma kultuuritaseme eest ja selle aluseks saab olla vaid loov töö.

Roerich kirjutas: «Kultuuri aluseks on Ilu ja Teadmine... Ei saa inimolend, kelles peegeldub Kosmose kogu hiilgus, piirata ennast jõledusega, vaimuvaesusega, valega tänase päeva ajalikkuse nimel. Varem või hiljem tõstab psüühiline energia mässu, kui talle pole antud kauni tõusutee avarat voolusängi. Inimkonna ajalugu on andnud küllalt näiteid psüühilise energia mässust. See kogemus on piisav selleks, et meenutada inimkonnale, kuivõrd peab ta teadlikult pöörduma loova mõtte poole, helge ülesehitustöö poole, mõistes seda mitte kauge abstraktsioonina, vaid pakilise elulise vajadusena». («Vaimu tervis», 1931)

Nikolai Roerich on teadlane ja kunstnik, poeet ja filosoof, rändur ja rahvusvaheline ühiskonnategelane. Raske on hoomata Roerichi tõelist suurust. Seetõttu on sellele suurele inimesele osaks saanud palju ebaõiglust nii tema eluajal kui ka pärast ta surma. 1935. aastal USA-s aset leidnud kunstniku teoste, tema veerandsajandi pikkuse töö omastamine oli kultuuriajaloos ennenägematu röövimine seaduse varjus.

Samasugune olukord on praegu Venemaal, kus kultuuriministeerium ei tagasta rahvusvahelisele Roerichite keskusele (valitsusväline ühiskondlik organisatsioon ÜRO juures) Roerichite perekonna poolt pärandatud 288 maali. Uuralis on tekkinud hiiglaslik bluff — Roerichi vaimne akadeemia, mis moonutad Roerichi ideid ja eksitab paljusid inimesi. Ebatõde Roerichi kohta on levitanud ka õigeusu kirik, ajalehtedes on moonutatud fakte Roerichi eluloost.

Vähesed mõtlevad selle üle, kuidas peatada jõhkruse levikut meie elus. Kogu maailm tõmbleb vennatapusõdade krampides.

«Pax Cultura», ütleb Roerich. Ainult üks printsiip vallutab ja elab kõik üle — ilu. Ilu on evolutsiooni aluseks. Roerich kuulutas välja evolutsiooni uue astme alused ning näitas kogu oma eluga teed uude epohhi, kus valitsevad teadus ja kunst, loominguline ülesehitav töö, rahvaste koostöö.

 

Tagasi
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***