Ilu teadvustamine päästab maailma!

13.detsembril möödub 55 aastat maailmanimega kunstniku, kunstipedagoogi, teadlase, rännumehe, kirjaniku ja ühiskonnategelase Nikolai Roerichi (09.10.1874-13.12.1947) surmast.

Milvi Aasaru, Eesti Roerichi Selts

<<Tagasi


"Ilu teadvustamine päästab maailma!" - oli selle tulihingelise väsimatu Inimese veendumus. Tuginedes sellele veendumusele, külvas ta Ilu ja Teadmise seemneid Venemaal ja Soomes, Euroopas, Ameerikas ja Aasias, rännakuil kõrbetes ja Himaalajas. Kogu maailma muuseumides ja erakogudes koha leidnud ligi 7000 kunstiteost, reisikirjad, esseed, luuletused, Kultuuriväärtuste kaitse pakt, teadusinstituut "Urusvati", arheoloogilised väljakaevamised ja palju-palju muud sai teoks selle ebatavalise elu jooksul.

Kogu Roerichite perekonna, ühtse terviku – Nikolai Roerichi, Jelena Roerichi ja nende poegade Juri ja Svjatoslav Roerichi teadlik elu oli pühendatud Kultuuri teenimisele. Tõelise Kultuuri, kui Valguse austamise, Kõrgema teenimise tähenduses, nagu tuleneb ka sõna Kultuur sõnatüvedest. Cult – tähendab teenimist, kultust, ur – veelgi vanem sõnatüvi aga Tuld, Valgust.

Roerichite usk Kõrgemasse Maailma ja Jumalasse või Kõrgemasse Mõistusesse väljendus Hierahia seaduse tunnustamises. Kreeka keeles tähendab hierarhia sõna-sõnalt “püha valitsus”, “püha võim” (hieros – püha, arche – valitsus, võim). See tähendab Teadmise järjepidevust kandvate saadikute astmestikku, teadmise edasiandmist Õpetajalt õpilasele, madalama allumist kõrgemale. Idamaades peetakse teadmiste järjepidevust, õpetaja ja õpilase sidet pühaks. Idas ei hakata kuulamagi õpetajat, kes ei austa oma eelkäijaid.

Nikolai Roerichi maalides väljendus Hierarhia mõiste, Teadmiste järjepidevuse idee Sõnumitooja kujus. Maalidel võime näha konkreetseid ajaloolisi iskuid aga ka üldistusi. Juba noore kunstniku diplomitöö Peterburi Kunstide Akadeemias kandis nimetust «Гонец» (“Kuller, teatetooja, sõnumitooja”). Maali «Вестник» (“Sõnumitooja”) mitu varianti on pühendatud teosoofia Õpetuse alusepanijale, mahuka filosoofilise teose “The secret doctrine” (2 kd., 1888) autorile Jelena Blavatskajale (Helene Blavatsky). Roerich on jäädvustanud paljusid  inimkonna evolutsiooni jaoks vajalike teadmiste toojaid, religioossete õpetuste alusepanijaid ja õpetuste levitajaid, pühakuid ja prohveteid.

Roerichid uskusid, et on saabumas aeg, mil teadusavastused toovad inimkonna tagasi muistse Teadmise juurde inimhinge surematusest, Kõrgematest maailmadest ja inimkonna Õpetajatest. Esimesed sammud sellel teel on juba tehtud. Nii pole aupaiste pühakute ikoonidel ja ka N.Roerichi maalitud vaimukangelaste portreedel hoopiski väljamõeldis, vaid Kirliani efekti nime kandva füüsikanähtusega (elektromagnetväljas tehtud fotodel elavatest objektidest jäädvustub neid ümbritsev kiirgus) seletatav fenomen.

Aasta lõpuni on Kõrveküla raamatukogus Tartumaal avatud akadeemik Nikolai Roerichi vanema poja, Juri Roerichi (1902-1960) - orientalisti, filoloogia doktori, professori, sajandale sünniaastapäevale pühendatud näitus “Sõnumitooja”.

Siin võib näha reproduktsioone maalidest “Mooses – juht” (Taevatule - virmaliste paistel võtmas Siinai mäel vastu “Kümmet käsku”), “Püha Fransiscus” , “Püha Sergius” , “Kristuse kiusamine”, “Kristuse märgid”, “Milarepa – kuulja” , “Kangelase täht”, “Maailma Ema”, “Fiat Rex!” , “Maitreija – võitja” ja paljusid teisi N.Roerichi teoseid, mille originaalid asuvad muuseumides üle maailma. Lisaks Svjatoslav Roerichi, kunstniku noorema poja maalitud portreesid Roerichite perekonnast ja muidugi, kuulsat Rahu Lippu – Kultuuri sümbolit, mis Nikolai Roerichi mõtte kohaselt peaks kaitsma kõiki kultuuriväärtusi - muuseume, koole, raamatukogusid ning arhitektuurmälestisi. Lisaks saab näitusel tutvuda Roerichite perekonda ja nende loomingulist pärandit tutvustava mahuka lugemismaterjaliga.


<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***