Maarja Galerii esitleb Roerichite loomingut

Milvi Aasaru, Eesti Roerichi Selts

Ajaleht «Koit», 30.jaanuar 2003. a.

<<Tagasi


S.Roerich. Minu maa on kaunis. 1974
S.Roerich. Minu maa on kaunis.
1974

Eesti Roerichi Selts koostöös Maarja Galeriiga tutvustab Põlvas isa ja poja – Nikolai ja Svjatoslav Roerichi loomingut. Näitusel võib muu hulgas näha reproduktsioone Nikolai Roerichi maalidest “Mooses – juht”, “Madonna Oriflamma” ja “Kristuse märgid” ning paljudest teistest tema teostest, mille originaalid asuvad muuseumides üle maailma.

Esindatud on ka Svjatoslav Roerichi, suurepärase portretisti maalitud portreed Roerichite perekonnast, Svjatoslav Roerichi abikaasa, näitlejanna Devika Rani portreed, grupiportree “Kolm laamat”, värviküllased India maastikud ja filosoofilise sisuga maalid “Armasta ligimest nagu iseeennast”, “Lootus”, “Hea samaarlane” ja teised tööd.

Mõlema kunstniku, Nikolai ja Svjatoslav Roerichi kreedoks oli ilupüüdlus, täiuslikkuseotsingud. Svjatoslav Roerich jagas täiel määral oma isa vaateid elule ja kunstile. Ta rääkis: “Kui kunstnik püüab tõesti edasi anda midagi kaunist, ülendab ta ennast ja aitab teisigi. Minult on sageli küsitud, miks ma ei kajasta oma töödes elu negatiivseid külgi. Minu vastus on: nad on olemas ja me peame kõike teadma, kuid kunstis on need juba fikseeritud! Kui elus me võime sellest eemale minna, siis maalil kujutatuna see negatiivne alge hakkab elama oma elu ja muidugi, muutub algeks, mida me ei saa enam vältida.”

Kultuurile pühendatud elu

Näitusel võib näha ka kuulsat Rahu Lippu – Kultuuri sümbolit, millega Nikolai Roerich tahtis kaitsta kõiki kultuuriväärtusi - muuseume, koole, raamatukogusid kui ka arhitektuurseid mälestisi. 15.aprillil 1935.a. kirjutati Washingtonis alla rahvusvaheline kokkulepe kultuuriväärtuste kaitsmiseks sõjategevuse korral - Roerichi ja Rahu Lipu pakt.

See sai hilisema Haagi konventsiooni aluseks, mis võeti vastu 1954.a. Selles dokumedis nimetati Roerichi ja Rahu Lipu pakti Washingtoni paktiks. Nikolai Roerichi poolt välja pakutud kaitsev sümbol, Kultuuri Punane Rist – Rahu Lipp asendati kahjuks kilbi kujutisega.

Unikaalse teadlaste, filosoofide, rännumeeste, kirjanike, kunstnike ja ühiskonnategelaste perekonna – Nikolai Roerichi (1874-1947), Jelena Roerichi (1879-1955) ja nende poegade Juri Roerichi (1902-1960) ja Svjatoslav Roerichi (1904-1993) kogu teadlik elu oli pühendatud Kultuuri teenimisele. Tõelise Kultuuri, kui Valguse austamise, Kõrgema teenimise tähenduses, nagu tuleneb ka sõna Kultuur sõnatüvedest. Cult – tähendab teenimist, kultust, ur – veelgi vanem sõnatüvi aga tuld, valgust.

Roerichite usk kõrgemasse maailma ja Jumalasse või kõrgemasse mõistusesse väljendus hierahia seaduse tunnustamises. Kreeka keeles tähendab hierarhia sõna-sõnalt “püha valitsus”, “püha võim” (hieros – püha, arche – valitsus, võim). See tähendab teadmise järjepidevust kandvat saadikute astmestikku, teadmise edasiandmist Õpetajalt õpilasele, madalama allumist kõrgemale. Idamaades peetakse teadmiste järjepidevust, õpetaja ja õpilase sidet pühaks. Idas ei hakata kuulamagi õpetajat, kes ei tunnista oma eelkäijaid.

Maalides väljendus hierarhia

Roerichite maalides väljendus hierarhia mõiste, teadmiste järjepidevuse idee Sõnumitooja kujus. Maalidel võime näha konkreetseid ajaloolisi iskuid aga ka üldistusi. Roerichid on jäädvustanud paljusid inimkonna evolutsiooni jaoks vajalike teadmiste toojaid, religioossete õpetuste alusepanijaid ja õpetuste levitajaid, pühakuid ja prohveteid.

S.Roerich. Professor Nikolai Roerich. 1937
S.Roerich. Professor Nikolai Roerich.
1937

Nikolai Roerich (1874-1947) oli suur maalikunstnik, mõtleja, õpetlane, ühiskonnategelane, väsimatu rändur, arheoloog, pedagoog ja kirjanik. Roerichil oli kokkupuuteid ka Eestiga. Ta on suvitanud Haapsalus, loonud siin mitmed oma teosed. Pidas tihedat kirjavahetust Kose-Uuemõisas elanud Pavel Belikoviga, kellest sai hiljem Roerichi põhjaliku eluloo autor. Roerich pühendas erilist tähelepanu ka kasvatustööle. Lisaks kunstikooli direktori ja pedagoogi tööle oli ta ka kahe poja, Juri ja Svjatoslavi isa, kellest said samuti maailmanimega inimesed. Juri Roerich oli väljapaistev teadlane, Svjatoslav Roerich silmapaistev maalikunstnik.

Allikas: http://www.roerich.ee

Roerichid uskusid, et on saabumas aeg, mil teadusavastused toovad inimkonna tagasi muistse teadmise juurde inimhinge surematusest, kõrgematest maailmadest ja inimkonna õpetajatest. Esimesed sammud sellel teel on juba tehtud. Nii pole aupaiste pühakute ikoonidel ja ka N.Roerichi ja S.Roerichi maalitud vaimukangelaste portreedel hoopiski väljamõeldis, vaid Kirliani efekti nime kandva füüsikanähtusega (elavatest objektidest elektromagnetväljas tehtud fotodel jäädvustub neid ümbritsev kiirgus) seletatav fenomen.

Nikolai Roerich kirjutas: “Madonna oreoolid, nii odioossed eelarvamustega inimeste jaoks, muutusid teaduslikeks füüsikalisteks kiirgusteks, mis on igiammu inimkonnale teada kui aurad. Kaasaja ratsionalismi poolt hukka mõistetud sümbolid muutusid äkki üleloomulikest eksperimentaatori uurimustele kättesaadavaks. Ja selles lihtsuse ja teadasaamise imes on märgata Tõe evolutsiooni puhangut.” (N.Roerich ”Suur Ema”. 1928)

Näitus “Rahu Kultuuri kaudu!” on Põlva Kultuurikeskuse Maarja Galeriis avatud 22.veebruarini.


<<Tagasi

^
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***