Imelistest muistsetest kividest laduge tuleviku astmed

22. septembril 2003. a alustas Eestis oma teekonda N. Roerichi Vana-Vene linnu ja Baltimaid hõlmanud ekspeditsiooni sajandale aastapäevale pühendatud näitus. Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas ja ühes filiaalidest avati üheaegselt kaks ekspositsiooni: üks, mis puudutab vahetult sündust ennast ja mis kajastab Roerichi 1903.–1904. a maršruuti, teine “Retk muinasaega”. Sellel teisel näitusel on eksponeeritud 42 suurt klaasraamides reprot peamiselt Püha Venemaad kajastavaist töödest, mida kunstnik on maalinud oma elu erinevail aastail.

27. septembril 2003. a toimus Lätis, Riia linnas Püha Peetruse muuseum-pühakojas suur Eesti, Leedu ja Läti Roerichite-pärandit uurivate ühiskonnaelu esindajate kohtumine. Kohtumisõhtu tuuma moodustas kaasaegsel esitlustehnikal põhineva kolmeosalise ühisnäituse esmatutvustus. Esimene osa oli Eesti Roerichi Seltsi ettevalmistatud ja sisaldas ligi 60 Nikolai Roerichi niinimetatud arhitektuuriseeria teost, mis on maalitud vahetult 1903–1904. a (peaaegu 2/3 kõigist selle seeria etüüdidest – neid on kokku üle 90).

Teise osa valmistas ette Irena Stulpinene Klaipedast. See on teaduslik uurimus – käesoleval suvel läbis ta koos sõpradega Nikolai ja Jelena Roerichi Leedu-maršruudi ja valmistas ette terve fotoreportaažiga ettekande.

Kolmas osa moodustus riialaste Roerichite Läti-maršruudi tundmaõppimisest.

Kolm kohtumise tundi ülev-pidulikus meeleolus möödusid kui viiv. See oli vaimne pidupäev, millest osa võtma saabusid kümme inimest Lätist, kakskümmend kolm Eestist, auditooriumi põhiosa moodustasid aga sõbrad mitmest Läti linnast.

Oktoobri lõpus läheb näituse tutvustamise teatepulk edasi Leetu.

 

Tagasi
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***