“Lapsed ja täiskasvanud kaasaegses maailmas”

Milvi Aasaru, Eesti Roerichi Seltsi sekretär

«Õpetajate leht», 11. mai 2007.a.


Sellise pealkirja all toimus Riias rahvusvaheline humanistliku pedagoogika konverents.

Läti pealinnas on Nikolai Roerichi tänav, kus tema kultuuriväärtuste kaitse pakti - Roerichi pakti - mälestuseks on paigaldatud marmorist Rahu Lipp, mille juures konverents pidulikult avati. Vaimukultuuri väärtustamise kaudu juhtis Nikolai Roerich tähelepanu inimühiskonna humaniseerimise, inimlikustamise vajadusele. Siitsamast on välja kasvanud klassikalisele vaimu-pärandile (Kristuse ja Buddha, Kong Fuzi ja Zarathustra, Laozi, Muhamedi, Komensky, Pestalozzi ja teiste suurte humanistide ideede sünteesile) tuginev humanistlik pedagoogika tänapäeva maailmas.

Püha Peetruse kirik-muuseumi ruumes tutvustas Klaipeda füüsikaõpetaja Irene Stulpinene oma raamatut “Füüsika südame keeles. Keskkooli füüsikakursuse lisa vaimse ja eetilise kasvatuse jaoks”. Raamatus jutustab õpetaja lastele mõistetavas keeles tähtsamatest uutest teadusavastustest, uusimate teooriate eetilistest ja moraalsetest komponentidest, avab elu mõtet, õpetab nägema maailma kui ühtset tervikut ja tundma ennast selle tähtsa koostisosana.

Konverentsil esinesid ettekannetega Humanistliku Pedagoogika Keskuse juhataja, Venemaa Haridusakadeemia akadeemik, 50-aastase staažiga õpetaja Salva Amonašvili, Moskvast veel pedagoogikateadlased Valeria Nioradze, Jelena Tšernozemova, aga ka Lasnamäe Lastekeskuse juhataja Marina Baranjuk.

Salva Amonašvili jätkas Riia 34. Keskkoolis järjekordse nädal aega kestva humanistliku pedagoogika seminariga.

 

Tagasi
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***