Rahu Lipp Eesti Roerichi seltsi elus

Kira Moltšanova
Tallinnas, 29. septembril 2010. a.

<<Tagasi


Rahu Lipul on kujutatud Kultuurisümbol. Selles on kehastunud elu mõte, Armastuse, Ilu ja Teadmise süntees kui arengujõud, vaimu ülespoole viiv jõud. Just see jõud kutsub esile soovi täiuslikumaks muutuda, elada paremini, sisukamalt.

Meie areng, liikumine evolutsiooniteel on vältimatu. Teist teed ei ole. Üksnes tõusutee. Kultuurisümbol aitab igaühel meist kinnitada uue lähenemise iseendale. Ja see seisneb selles, et keegi meist ei pea ennast tühiseks liivateraks, sõltumata elukutse või ameti prestiižist.

Elavas Eetikas öeldakse, et igaühe suurus on tagatud inimese kui kosmilise olendi, mitte aga loomariigi kõrgeima esindaja, hiigelsuure vastutusega. Mille poolest erineb inimene loomadest? Tunnetusliku teadvuse poolest. Sellesse on kätketud inimese üleolek looma- ja taimeriikidest. Ja öeldud on, et inimkonna energia on vajalik Planeedi õigeks liikumiseks.

Kuna inimene on kosmiline olend, kajastuvad meist igaühe käitumine, kõik meie teod Planeedi seisundis. Ja me oleme ise süüdi kõiges halvas, mis Maa peal toimub. Ise lõhume oma kosmilist kodu.

Konstruktiivne on ainult headus, kuid meist igaühe sees on olemas destruktiivseid elemente. Näiteks solvumine, kibestumine, armukadedus, kadestamine. Kõik me oleme kutsutud sellesse maailma elu arendamiseks – evolutsiooniks enesetäiustamise teel, mitte aga vastastikuseks hävitamiseks ja Planeedi purustamiseks.

Nikolai Roerich kuulutas rahu Kultuuri kaudu ja dešifreeris selle sõna etümoloogia. Kultuur tähendab Valguse kultust (austamist). Valgus – see on ilmaruumi täitva Tule ilming. Füüsika üldhariduskursusest on teada, et Tuli on kõike läbistav energia.

Elavas Eetikas on Tule kohta öeldud, et see on psüühiline energia. Ja see koguneb iga elukutse loovas töös ning kõikjal Ilu tajumise kaudu. Ilu on ülendav, valgustkandev jõud ja suunab elama sisukamalt.

Kultuurisümbol Rahu Lipul meenutab meile, et on olemas kolm vaim-mateeria koostisosa, milleta me ei saa normaalselt eksisteerida ja areneda. Armastus, Ilu ja Teadmine – see on püha! Seepärast öeldaksegi, et Rahu Lipu kujutises sisalduvad kõik Kultuuri alused.
Ma rakendame kogu vaimujõudu, selleks et lahti rullida Rahu Lipp, eelkõige oma elus, suhtlemisel üksteise ja teiste inimestega. Just see tõmbab ligi, loob suhtlemise magneti.

Alles hiljuti, 21. septembril 2010. a, võtsid meie seltsi liikmed osa rahvusvahelisest konverentsist „75 aastat Roerichi Pakti“ Riias, kus Milvi Aasaru esines ettekandega „Roerich ja Eesti.“

23.-25. septembril 2010. a toimus Eestis, Tallinnas, rahvusvaheline põhjamaade budistide konverents. Selleks, et budism leviks põhjamaades, tegi omal ajal jõupingutusi Nikolai Roerich budistliku templi loomisega Peterburis.

”Budism Roerichite loomingus” oli üks konverentsi huvitavamaid ettekandeid, mille tegi meie seltsi liige Irina Bitkova, olles eelnevalt seda teemat põhjalikult uurinud.

Konverentsile saabusid mitte ainult põhjamaade budistid, vaid ka kõige lõunapoolsemate maade – Malaisia ja Tai budistid. Nemad olidki need, kes tahtsid lähemalt tutvuda just meiega, tulid meie seltsi koosviibimisele Kodulinna Majas ning kinkisid niivõrd kauni ja kalli Valitseja Buddha kujutise!

Järgmisel, konverentsi kolmandal päeval, millega konverents ka lõppes, kinkisime me neile mitte ainult Kultuuri Sümboliga vimplid, vaid ka Rahu Lipu. Noor, kuid juba kõrgesti austatud munk Zhen Chan võttis Lipu vastu hardusega, suudles seda, lubas selle pühitseda ja paigutada budistlikusse templisse. Lisaks Eesti suveniiridele kinkisime neile ka Rahvusvahelist Roerichite Keskust tutvustava voldiku, meie ingliskeelse voldiku Roerichi Pakti 75. aastapäevaks, Svjatoslav Roerichi ingliskeelse raamatu “Creative Thought” ning Nikolai Roerichi maali “Gesar-khaan” raamitud repro. Suhtlemine nende inimestega tegi suurt rõõmu nii meile kui ka neile. Kõik me kiirgasime õnnest ja olime ääretult tänulikud konverentsi korraldajale, budistliku ühingu Eesti Njingma sekretärile Marju Broderile.

Selle näitega meie Eesti Roerichi Seltsi elust tahan kinnitada seltsi liikmete mitteformaalset suhtumist Rahu Lippu. Kui Kultuurisümbol Rahu Lipul on südames vastu võetud elumõttena, toimub inimeses sisemise kultuuri akumuleerumine, tõelise vaimsuse areng.


Kohtumine ”Kodulinnas”
Medali kinkimine
Buddha kujutisega medal

<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***