NEKROLOOG

<<Tagasi


12. jaanuaril 2015. a lahkus maisest elust pärast pikaajalist haigust Kira Moltšanova – väljapaistev ühiskonna- ja kultuuritegelane, Roerichi-liikumise vanim osaleja, Eesti Roerichi Seltsi asutaja ja juhataja 25 aasta kestel, humanistliku pedagoogika liikumise alusepanija Eestis.

Kira Moltšanova sündis Eestis, 4. novembril 1931. aastal. Ta kirjutas oma juurtest: „Meie, Eesti põliselanikud, venelased piirialadelt – Narvast, Vasknarvast, Petserist, oleme elanud siin sajandeid.“

Kira Moltšanova on arvukate kultuurile pühendatud, Elava Eetika Õpetust, Jelena Roerichi epistolaarset pärandit, Nikolai ja Svjatoslav Roerichi kunstiloomingut ja Roerichi-uurija Pavel Belikovi loomingut uurivate ja populariseerivate publikatsioonide ja raadiosaadete autor. Paljude kultuuriprojektide innustajana ja neis osalejana järgis Kira Moltšanova alati noorusaastatel Svjatoslav Roerihilt kuuldud õpetust: „Pürgime alati kauni poole!“

Kira Moltšanova osales vahetult Svjatoslav Roerichi soovil Moskvas loodud Nõukogude Roerichite Fondi ja sellest hiljem kujunenud ühiskondliku Rahvusvahelise Roerihite Keskus-Muuseumi tegevuses ning kuulus selle juhatusse. Rahvusvahelises Roerihite Keskus-Muuseumis korraldatud konverentsidel esinedes jagas ta sageli oma mälestusi kohtumistest Svjatoslav Roerichi ja Devika Rani-Roerichiga, aga ka Juri Roerichiga. Ta valmistas avaldamiseks ette Pavel Belikovi raamatuid, osales Roerichite perekonna nime ja pärandi kaitse aktsioonides. Oma elu viimaste päevadeni aitas Kira Moltšanova aktiivselt kaasa Elava Eetika raamatute tõlkimisele eesti keelde, mida ta armastas ja mille kaunist kõla muusikuna väga hindas (augustis ilmus Elava Eetika sarja raamat „Süda“) ja ka soome keelde (valmimas on samast sarjast „Uue Ajastu kogukond“), aidates tõlkijail teksti paremini mõista ja edasi anda.

Kira Moltšanova oli tõeline Kultuuri eest võitleja. Helge mälestus temast jääb alatiseks teda tundnud inimeste südameisse.

Eesti Roerichi Selts

Fotosid K.Moltšanova ärasaatmisest


<<Tagasi

Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***