Saidi uuendused

<<Tagasi


Viide lehele

On lisatud saidi jooksva lehe aadressi kopeerimine puhvrisse (Clipboard). Klikkida hiirega välja "Aadress" peale. Sellega jooksva lehe aadress kopeeritakse puhvrisse. Kinnitav teade "Aadress kopeeritud" peitakse automaatselt 1.5 sek pärast. Kopeeritud aadressi saab kleepida kirjasse, dokumendisse jne. Kleepides seda aadressi brauseri aadressi väljasse läheme vajaliku lehele.

Graafilised kujud artiklites

Graafiliste kujude miniatüürid kuvatakse slaididena. Brauseri akna suuruse muutmise korral slaidide paiknemine toimub automaatselt (eelmises versioonis slaidid olid paigaldatud kahes veerus), mis tagab akna pinna efektiivsemat kasutamist.

Miniatüüri klikkides avatakse vaatlemisepaneel. See lubab kõike lehe pilte vaadata.

Paneeli vasakus ülemises nurgas kuvatakse pildi number/nende üldarv.

Vaatlemise juhtimine:

– eelmine pilt. Saab klikkida ka paneeli vasaku vaba välja peale. Väli saab tumedamaks hiire kursori osutades sellele. Esimese pildi korral väli on mitteaktiivne.

– järgmine pilt. Saab analoogselt kasutada paremat välja. Viimase pildi korral väli on mitteaktiivne..

Paneeli sulgemiseks kliikida nuppu või  pilti.

 


<<Tagasi

Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***