100 aastat Juri Roerichi sünnist

<<Tagasi


Teaduslik-ühiskondlik juubelikonverents

Konverents toimus N. Roerichi nimelises Rahvusvahelises Keskus-Muuseumis Moskvas 7–9 oktoobrini 2002. Konverentsi organiseerijate seas olid Venemaa Teaduste Akadeemia Ajaloo- ja filoloogiateaduste osakond, Venemaa Loodusteaduste Akadeemia, K.E.Tsiolkovski-nimeline Venemaa Kosmonautika Akadeemia, Venemaa Kosmonautika Föderatsioon jt. organisatsioonid ÜRO Moskva Infokeskuse ja UNESCO Moskva büroo toetusel.

“Juri Roerich kui teadlane on üks suuremaid Lääne ja Ida entsüklopediste. Keeleteadlane, uurija, arheoloog, kunstiteadlane, ajaloolane, mõtleja ja kultuuritundja; tema jaoks ei olnud teadmise valdkonnas piire”, on öelnud Nirmal Singh, Gangtoki (Sikkimi pealinn) Namgjali Tibetoloogiainstituudi direktor.

Teaduslike ettekannete kõrval kuulati ka Juri Roerichiga isiklikult suhelnud inimeste – tema aspirantide Š.Bira (käesoleval ajal Mongoolia TA akadeemik, Rahvusvahelise Mongolistika Assotsiatsiooni peasekretär), A.N.Zelinski (ajalooteaduste kandidaat, Moskva) ja K.A.Moltšanova (Eesti Roerichi Seltsi esinaine) meenutusi.

Paljusid konverentsil osalejaid autasustati juubelimedaliga “J.N.Roerich” ja diplomiga suure panuse eest teadusesse ja kultuuri omakasupüüdmatu teenimise eest.

Medali “J.N.Roerich” esikülg
Medali “J.N.Roerich” tagakülg
Medali “J.N.Roerich” diplom

Mõned ettekannete teemad:


Konverentsi avamine
J.Vorontsovi avakõne
Töine hetk
J.Vorontsovi õnnitlemine
Š.Bira, Mongoolia
A.Zelinski, Moskva
Tcering Dordže, India
L.Šapošnikova
Male suurmeister A.Karpov
B.Bulotšnik koos abikaasaga
A.Gnatjuk-Daniltšuk, Moskva
A.Ivanov, filosoofiateaduste doktor, Barnaul
RRKM-i kosmose saal
V.Kozar, Ukraina
O.Lavrenova, RRKM, Moskva
Ljudmila Šapošnikova
RRKM-i saalide anfilaad
Svjatoslav Roerichi saal
G.Bongard-Levin, Venemaa
Medali ja diplomi kätteandmine
O.Kuznetsov
J.Matotškin, Novosibirsk
S.Ilnitski, Kiiev
A.Fedotov, Bulgaaria
I.Moldobajev, Kõrgõzstan
Nandžunda Rao, India
Juri Roerich Ulaanbaataris
Stendi fragment
T.Knižnik, peatoimetaja
A.Barkova, tõlkija
Tiibeti maalikunst
Budism ja Aasia kultuuriline ühtsus

<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***