XXI sajandi uus mõtteviis

Rahvusvahelise teaduskonverentsi plenaaristung

<<Tagasi


Uue – kosmilise maailmavaate eripära ja iseloomu esiletoomisele, selle mõtestamisele oli pühendatud tänavune Rahvusvaheline teaduskonverents “Kosmiline maailmavaade – XXI sajandi uus mõtlemine”.

Konverentsi organiseerisid Venemaa Loodusteaduste Akadeemia, Venemaa Haridusakadeemia, Venemaa Tsiolkovski-nimeline Kosmonautika Akadeemia, Rahvusvaheline Rahu Fondide Assotsiatsioon, Rahvusvaheline N. Roerichi nimeline Keskus-Muuseum.

Konverentsi ülesanded on niivõrd sügavad ja mitmeplaanilised, et korraldajad jagasid selle töö seitsmeks sektsiooniks. Sektsioonides vaadeldi teadmise eri valdkondade kaasaegset seisu uue kosmilise maailmavaate ja vastava teadusliku paradigma seisukohast.

Konverentsi plenaaristung toimus 9.–11. oktoobrini 2003. a Moskvas Rahvusvahelises N. Roerichi nimelises Keskus-Muuseumis.

Maist oktoobrini olid arutlusel järgmised aktuaalsed probleemid:

Konverentsi raames töötas ka noortesektsioon “Kosmiline maailmavaade: milevik, olevik, tulevik”.

Konverentsil osalesid ettekandjad Venemaalt, Indiast, Bulgaariast, Tšehhist, Ukrainast, Kirgiisiast. Maist oktoobrini oli kuulajaile esitatud üle saja ettekande.

8. oktoobril 2003, plenaaristungi eel, avati N. Roerichi nimelises keskus-muuseumis näitus “Maiste kunstnike ebamaised maailmad”. Sellel näitusel on esindatud stiililt, teostamise tehnikalt ja meeleolult erinevad, inimese ja Universumi lahutamatu ühtsuse teemale pühendatud kaasaja kunstnike teosed.

Peasaali üldvaade
Plenaaristungi avamine
J.M.Vorontsov
L.V.Šapošnikova
G.N.Dulnev (Peterburi)
Š.A.Amonašvili (Gruusia)
T.P.Grigorjeva (Moskva)

<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***