Roerichi ja Rahu Lipu pakt – 70-aastane

See on SOS – südames ja vaimus desarmeerumiseks.
Kuidas toimida? Heasoovlikult kasvatada ennast ja oma lapsi, kannatlikult, armastusega!

Rahvusvaheline ühiskondlik ja teaduskonverents, Moskva, 7. - 9. oktoobril 2005.a

<<Tagasi


Oma Paktiga pakkus Nikolai Roerich inimkonnale vaimse ellujäämise mooduse – planeedi evolutsiooniline ümbersünd on võimalik ainult Kultuuri kaudu.

Roerichi ja Rahu Lipu Pakti fenomenist annab tunnistust kas või kolmekümnendail aastail kõikidel kontinentidel tekkinud kultuuriorganisatsioonide, valgustusühingute ja komiteede, klubide, ühingute ja sõpruskondade hulk. Meil Eestiski tekkis tollal rahvuslik Roerichi Pakti Komitee, selleks et edaspidi ratifitseerida Pakt riiklikul tasandil.

Rahu Lipul on kujutatud Kultuuri sümbol – elu kõrgeimate väärtuste, Ilu, Armastuse ja Teadmise sümbol. Eesti Roerichi Seltsi üritustel, mis on pühendatud Pakti 70-aastapäevale, on rõhk enesekasvatusel. Me osutame sellele, et kultuuri suhtutakse puhtintellektuaalselt. Ja kui juttu tuleb Roerichi ja Rahu Lipu Paktist, siis parimal juhul meenutavad inimesed kultuuriobjektide – muuseumide, templite, raamatukogude jne kaitse vajadust. Ja harva seostab keegi kultuuri kaitsmise probleeme isikliku vastutusega oma moraalse palge, oma sisemise kultuuri tõstmise eest. Tõeliselt kultuurset inimest eristab mitte upsakus ja jõhkrus, vaid igapäevaelus väljenduv käitumise ilu.

Eesti Roerichi Selts osales 7.–9. oktoobril 2005. a Moskvas Nikolai Roerichi nimelises Rahvusvahelises Keskus-Muuseumis toimunud rahvusvahelisel ühiskondlikul ja teaduskonverentsil “70 aastat Roerichi Pakti”. Konverents toimus Venemaa Kunstide Akadeemia, Venemaa Haridusakadeemia, Venemaa Loodusteaduste Akadeemia, K. Tsiolkovski nimelise Venemaa Kosmonautika Akadeemia jt egiidi all.

Konverentsil osalejad tulid kohale maailma paljudest paikadest, mitte ainuüksi Euroopa riikidest (Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu, Ukraina, Valgevene), vaid ka Aasiast (India, Liibanon) ja Ameerikast (Kanada, Mehhiko).

Muuseumi kirjastuselt ilmus piduliku sündmuse ajaks mitmeid uusi raamatuid: L.Šapošnikova. “Velikoje putešestvije” (“Suur retk”), kolmas raamat “Vselennaja mastera” (“Meistri universum”); S.Roerich. Kirjad, II köide; 2004. aasta rahvusvahelise ühiskondliku ja teaduskonverentsi “100 aastat Svjatoslav Roerichi sünnist” materjalid (vene k); kogumiku “Kaitseme Roerichite nime ja pärandit” (vene k) III köide; “Kosmilise mõtlemise probleemide ühendatud teaduskeskus” (vene k).

Trükivalgust nägid ka ajakirja “Kultura i Vremja” (“Kultuur ja Aeg”) ja ajalehe “Sodružestvo” (“Sõprusühendus, koostöö”) Roerichi ja Rahu Lipu Paktile pühendatud numbrid.

Konverentsil toimus ka Roerichi ja Rahu Lipu Pakti epohhiloovast tähendusest kõneleva dokumentaalfilmi esmatutvustus.

Konverentsi eel avati neli näitust: juubelinäitus “Aleksei Leonovi maised ja kosmilised maalid” (Aleksei Leonov on Venemaa Kunstnike Liidu liige, NSVL lendur-kosmonaut, kes esimesena maailmas väljus avakosmosesse), “70 aastat Roerichi Pakti”, “Lopuhhinite häärber: restaureerimise ajalugu” (N. Roerichi nimeline Rahvusvaheline Keskus-Muuseum asub selles ajaloolises hoones) ja “Purustatud inimliku eksimuse tõttu ja taastatud inimese lootuse jõul” (näitus VF Kultuuriministeeriumi ja Ülevenemaalise Ajaloo- ja Kultuurimälestiste Kaitse Ühingu fondidest).

Konverentsi päevil toimus ka uue organisatsiooni, Svjatoslav Roerichi nimelise Rahvusvahelise Roerichite Organisatsioonide Nõukogu tutvustus.

Konverentsil kõlanud enam kui 40 esinemisest on allpool ära toodud mõnede ettekannete teemad ja fotod esinejatest.


Rahu Lipp
Ljudmilla Šapošnikova
Alicia Rodriguez
Mirjana M. Menkoviić
Vladimir Kozar
Šalva Amonašvili
Doktor Leonardo Olazabal
A.Leonovi maalide näitus
Olga Uroženko
Üks stendidest näituselt

<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***