Humanistlik pedagoogika – uus lähenemine haridusele

Kuues humanistliku pedagoogika rahvusvaheline konverents,
Moskva, 9 – 11. jaanuaril 2007

<<Tagasi


9 – 11. jaanuaril 2007 osalesime Moskvas kuuendal humanistliku pedagoogika rahvusvahelisel konverentsil. Kavas oli arutelu teemal: “Kooli Tõde”. Teema hõlmab tervet arvamuste mosaiiki, mille värvikirevuses säravad erinevate mõttekujude või ettekujutuste vääriskivid: Kool – see on vaimse tõusu trepp, humaansuse Tempel, Tulevikuväravad jne.

Konverents oli pühendatud kooli tõelise eesmärgi ja tema arengu mõtestamisele XXI sajandil humanistliku pedagoogika idee alusel. Neid iga-aastasi konverentse korraldab ja juhib pedagoog-filosoof, psühholoogiadoktor, akadeemik Šalva Amonašvili, kes on välja töötanud ka Humanistlik-isiksusliku pedagoogika, südamepedagoogika, põhiprintsiibid.

Ka sellel konverentsil jätkasid osalejad oma õppeainete õpetamise loomingulise kogemuse mõtestamist. Toon siinkohal ereda näite, kuidas kaasaegne, südamepedagoogika ideed omaks võtnud õpetaja aitab kaasa õpilases vaimsuse ja eetilisuse väljakujunemisele.

Leedus, Klaipeda linnas, elab füüsikaõpetaja Irena Stulpinene. Ta on alaline osaleja nendel konverentsidel. Iga kord saabub ta järjekordse ettekandega oma tundidest. Selle tulemusena on sündinud raamat uuest, südamlikust lähenemisest haridusprotsessile – “Füüsika südame keeles. Keskkooli füüsikakursuse lisa vaimse ja eetilise kasvatuse jaoks.”

Selles raamatus jutustab õpetaja lihtsas, lastele mõistetavas keeles tähtsamtest uutest teadusavastustest, uusimate teooriate eetilistest ja moraalsetest komponentidest, avab elu mõtet, õpetab nägema maailma kui ühtset tervikut ja tundma ennast selle tähtsa koostisosana.

Siin on näide õppetunnist Einsteini massi ja energia ekvivalentsuse universaalvalemi E=mc2 kohta. Õpetaja järeldus: “Kogu aeg on tunne, et on lõpuks tarvis varjamata sõnastada: aine ja väli – need on vaid teised nimed, teised nimetused kahe algselt vastandliku mõiste – Mateeria ja Vaimu jaoks. Nende ühendamiseta meie teadvuses ei suuda me mõista mitte ainult meid ümbritsevat maailma – me ei mõista iseennastki! Aeg on loodusteadusesse tagasi tuua põhimõiste – Vaim!

Selle tulemusena leiame, et:

Väli ja aine – Vaim ja Mateeria – on Maailma kaks Põhialust:
Mateeria on kristalliseerunud Vaim.
Vaim on ülimalt peen Mateeria.”

Raamatut lehitsedes näeme, kui innustunult õpetab I.Stulpinene oma õppeainet ja kuidas süütab oma südame siira leegiga kustumatut soovi seda rasket, kuid huvitavat teadust – füüsikat, tundma õppida.

Konverentsil osalejad

Lingid:

Füüsika südame keeles (vene keeles)

Истина школы


Avamine
Isa Boriss
K.Moltšanova
Š.Amonašvili

<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***