Humanistliku pedagoogika seminar-raamatututvustus

Kodulinna Maja, 12. juuni 2007.a.

<<Tagasi


Väljapaistva Gruusia pedagoogi ja psühholoogi Šalva Amonašvili loodud humanistlik pedagoogika on Eestis kahjuks veel vähe tuntud.

Mis on humanistlik pedagoogika? Midagi täiesti uut või unustatud vana? Kas on see midagi nii erilist, et nõuab teistsugust õppekava, teistsugust koolimaja jne. või on see lihtsalt teistsugune lähenemine lapsele, elule, maailmale? Kas humanistlik pedagoogika on ainult õpetajatele või saavad siit midagi vajalikku ka lapsevanemad?

Nendele küsimusele püüdsid vastata dotsent Tiiu Kuurme, Eesti Roerichi Seltsi esinaine Kira Moltšanova, tõlkija Milvi Aasaru, maikuus Riias toimunud humanistliku pedagoogika konverentsil "Lapsed ja täiskasvanud kaasaegses maailmas" osalenud ning mitmed pedagoogid.

Kirjastuselt "Ilo" on ilmunud Šalva Amonašvili raamatu "Elu Kool" tõlge eesti keelde. Varem, 1988. aastal on ilmunud tema raamatu "Tere, lapsed" tõlge. Kahjuks pole eesti keelde seniajani rohkem tema raamatuid tõlgitud.

Ürituse kavas oli ka väljapanek humanistliku pedagoogika alasest kirjandusest ning kohapeal sai osta ka soodsamalt, kaupluse juurdehindluseta raamatut "Elu Kool".


<<Tagasi

Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***