Rahu Lipp: tee tulevikku Kultuuri kaudu

Rahvusvaheline ümarlaud, Helsinki 15. ja 16. juunil 2013. a

<<Tagasi


15. ja 16. juunil 2013. a toimus Helsinkis rahvusvaheline ümarlaud „Rahu Lipp: tee tulevikku Kultuuri kaudu.“ Üritusel osalesid Soome, Eesti, Saksamaa Roerichi seltsid, Rahvusvahelise Roerichi keskus-muuseumi Läti ja Peterburi osakonnad aga ka Leedu Humanistliku Pedagoogika Assotsiatsioon ning Izvaras asuva N.Roerichi majamuuseumi direktor.

Arutlusel olid järgmised küsimused: Roerichi Pakti rahvusvaheline tähendus, inimese evolutsioonilise täiustumise teed, Rahu Lipp kui kultuuriväärtuste kaitse sümbol.

Nikolai Roerich: „Seal, kus on Kultuur, seal on rahu. Seal on nii kangelastegu, seal on ka raskeimate sotsiaalsete probleemide õige lahendus. Kultuur on kõrgeima Õnnistusrikkuse, kõrgeima Ilu, kõrgeima Teadmise kogumine.“

Kokkutulnuid tervitasid: N. Roerichi muuseumi peadirektor, Rahvusvahelise Keskus-Muuseumi esimene asepresident, Venemaa Föderatsiooni teeneline kunstitegelane, Venemaa Loodusteaduste Akadeemia ja Venemaa Tsiolkovski-nimelise Kosmonautikaakadeemia akadeemik Ljudmila Šapošnikova ja S.Roerichi nimelise Rahvusvahelise Roerichi-organisatsioonide nõukogu esimees Olga Uroženko Leedu Roerichi seltsi esimees Irena Zaleckene, Aleksanteri Ahola-Valo fondi direktor Risto Suvanto.

Delegatsioonid saabusid viiest riigist, kokku oli enam kui 60 osalejat. Avati Rahvusvahelise Roerichi keskus-muuseumi Läti osakonna poolt ettevalmistatud näitus, mis jääb Helsinkis külastajatele avatuks kahe kuu jooksul.

Kohtumise lõpetuseks võeti vastu resolutsioon. Otsustati Euroliidu Roerichi-organisatsioonide kohtumine muuta iga-aastaseks ürituseks; toetada Rahvusvahelise Roerichi keskus-muuseumi näituseprojekti „Roerichi Pakt. Ajalugu ja kaasaeg“; osutada vastastikust abi Balti regioonis asuvate Roerichi perekonna elu ja loominguga seotud paikade säilitamisel ja populariseerimisel.

Eesti Roerichi Seltsi esimees Kira Moltšanova märkis oma tervituses, et Genfis ÜRO hoonetekompleksis avati 12. juunil 2013. a näitus „Roerichi Pakt. Ajalugu ja kaasaeg.“ Genfis N.Roerich pakkus välja sellise rahvusvahelise leppe just nähes ette XX sajandil ähvardavaid sõdu ja uusi purustusi. Inimkond tegeleb enesehävitamisega. Pääsemine on üksnes Kultuuris. Ja meie, kes me elame praegu, kes me mõistame Kultuuri tähendust, loome tulevastele põlvkondadele vastastikuse mõistmise aluseid Kultuuri kaudu. Me oleme kohustatud kõikjal kinnitama Kultuuri ja selle lippu – Rahu Lippu, sest et Kultuur on oma olemuselt evolutsioon. Hiljem, oma lühikeses ettekandes „Kultuuri sümbol Rahu Lipul“ kõneles Kira Moltšanova Kultuuri sümboli vaimsest tähendusest.

Kira Moltšanova ettekande tekst originaalis on veebi venekeelses osas, siin saab lugeda ettekande tõlget soome keelde.


<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***