Pressiteade

Eesti Roerichi Selts

Euroopa RRK Muuseumi Toetusassotsiatsioon

<<Tagasi


30. aprillil 2018. a kell 12.00 toimub Adamon-Ericu muuseumis (Tallinn, Lühike jalg 3) rahvusvaheline ümarlaud teemal „Roerichi Pakt kui kultuuripärandi kaitsmise universaalne vahend“, mille korraldab Eesti Roerichi Selts koostöös Eesti kultuuriinimestega. Kaasatud on Rahvusvahelise Roerichite Keskuse esindajad, samuti keskuse toetusorganisatsiooni – Euroopa RRK Muuseumi Toetusassotsiatsiooni  (EURASSIM) Koordinatsiooninõukogu esindajad.

Kultuuripärand vajab kaitset ka rahu ajal, selle tõestuseks on aasta tagasi toimunud Ühiskondliku N. Roerichi nimelise muuseumi seadusevastane hõivamine ja ekspositsiooni kui kunstilise terviku hävitamine Moskvas. Eriliseks teeb selle hävitamise asjaolu, et tegemist on just N. Roerichi, Kultuuri Punase Risti – Roerichi ja Rahu Lipu Pakti algataja muuseumiga. Paraku tänaseks päevaks N. Roerichi nimelist muuseumi kui niisugust ei eksisteeri. Muuseumis oli esindatud enam kui 1000 eksponaati ja maali. Samuti on rekvireeritud muuseumi varad hoidlatest.

Seoses eelnimetatuga pööratakse ümarlaual erilist tähelepanu kultuuriasutuste kaitsmise põhidokumendile nii sõja- kui ka rahuajal– Roerichi Paktile, mis ratifitseeriti 22 riigi poolt 15. aprillil 1935. a.

Eestiski loodi Eesti Kujutava kunsti sihtkapitali valitsuse esinduskogu koosolekul 27. aprillil 1937. a Roerichi paktiga ühinemiseks Eesti Roerichi-komitee, mille  asutajaliikmed olid I. Vasar, J. Greenberg, A. Kaigorodov, R. Nyman, A. Starkopf, A. Tamm ja esimees E. Taska. Auliikmeks valiti haridusministri abi V. Päts. Komitee seadis oma tähtsaimaks eesmärgiks propageerida eesti rahvuslike kultuuriväärtuste säilitamise ideid.

Ümarlaual on kavas tõstatada küsimus ka eri valdkondade kultuuritegelasi ühendava Roerichi Pakti komitee taasloomisest Eestis.

Moderaator: David Vseviov (Eesti), ajaloolane, filosoofiadoktor, Eesti Kunstiakadeemia professor, Euroopa Kodaniku auhinna 2016. a laureaat.

Tervitussõnad ütleb Ülle Kruus – Adamson-Ericu muuseumi direktor, Eesti Muuseumite Nõukogu esimehe asetäitja, kunstiajaloolane.

Osalejad:

 Jelena Aleksandrova (Eesti), Eesti Roerichi Seltsi juhatuse esimees, Euroopa RRK ja ühiskondliku N.Roerichi nimelise muuseumi Toetusassotsiatsiooni (EURASSIM) Koordinatsiooninõukogu esimees;

Leylya Strobl (Austria), Austria Roerichi Seltsi – Roerichi pakti rahvusliku komitee president, Austria Blue Shieldi komitee nõukogu liige, Euroopa RRK ja ühiskondliku N. Roerichi nimelise muuseumi Toetusassotsiatsiooni (EURASSIM) Koordinatsiooninõukogu liige;

Aleksandr Stetsenko (Venemaa), Rahvusvahelise Roerichite Keskuse (RRK) asepresident;

Peeter Vähi (Eesti), helilooja, Eesti Heliloojate Liidu juhatuse liige, Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi liige;

Jüri Kuuskemaa (Eesti), Tallinna linnapea nõunik muinsuskaitse, vanalinna, arhitektuuri ja kultuuriküsimustes, kunstiteadlane;

Andrei Miller (Eesti), Eesti Roerichi Seltsi juhatuse liige;

Eduard Kramp (Eesti), Eesti Roerichi Seltsi liige, Rahvusvahelise Roerichite Keskuse (RRK) juhatuse liige, Ühiskondliku N. Roerichi nimelise muuseumi arendusosakonna teadur;

Natalja Slinko (Läti), Rahvusvahelise Roerichite Keskuse (RRK) Läti osakonna juhatuse liige

Ümarlaua töökeel: vene/eesti.

Enne ümarlaua algust, kell 11.30 osalejatele kohvilaud.

Meedia akrediteerimine:

counsil@eurassim.org   
roerich.tln@gmail.com
telefon: (+372) 507 2802

Eesti Roerichi Selts


<<Tagasi

Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***