Rahu Kultuuri kaudu

Roerichi ja Rahu Lipu paktile pühendatud näitus Tallinna Keskraamatukogus

<<Tagasi


04. jaanuarist 2005 saab Tallinna Keskraamatukogu näitusesaalis (Estonia pst 8) vaadata Eesti Roerichi Seltsi koostatud näitust "Rahu Kultuuri kaudu", mis on pühendatud Roerichi ja Rahu Lipu pakti ratifitseerimise 70. aastapäevale.

ÜRO ja UNESCO on kuulutanud käesoleva sajandi esimesed kümme aastat rahukultuuri aastakümneks, vastandades rahukultuuri sõjakultusele ja soovides rahumeelselt lahendada põletavad konfliktid tänapäeva maailmas. Nikolai Roerichi enam kui kolmkümmend aastat kestnud pingeline töö, mis hõlmas arvukaid esinemisi, kirjavahetust, artikleid, kohtumisi paljude tolle aja eesrindlike kultuuri- ja poliitikategelastega, andis tõuke selleks, et 15. aprillil 1935 kirjutati Washingtonis alla esimene rahvusvaheline sõjategevuse korral kultuuriväärtusi kaitsev dokument – Roerichi ja Rahu Lipu pakt. 1954. a sai see Haagi konventsiooni aluseks. Roerich pakkus välja ka kaitsva sümboli – Rahu Lipu, mis kujutab endast kolme purpurringi valgel taustal purpurvärvi suure ringi sees. Roerich võrdles Rahu Lipu sümbolit Punase Ristiga, kusjuures Rahu Lipp on kutsutud kaitsma inimvaimu ja vaimuloomingut, Punane Rist aga inimkeha. Roerich on korduvalt rõhutanud Kultuuri ja tsivilisatsiooni põhimõttelist erinevust, mis kajastub isegi sõnatüvedes. Esimene kui Valguse kultus, teine kui tsiviilse, riikliku asjaajamise tasand.

1937 asutatud ning 1989 taastatud Eesti Roerichi Selts tegeleb vene maalikunstniku, ajaloolase, filosoofi ja ühiskonnategelase Nikolai Roerichi ja tema pereliikmete (abikaasa, filosoof ja orientalist Jelena Roerichi, ning poegade, orientalist Juri Roerichi ja maalikunstnik Svjatoslav Roerichi) loomingulise, teadusalase ning filosoofilise pärandi uurimise ja populariseerimisega, kajastades Roerichite perekonna elu ja tegevust näituste, loengute jms ettevõtmiste ning artiklite kaudu.

Väljapanek tutvustab Roerichite perekonna nelja liikme elu ja loomingut, teadus- ja ühiskondlikku tegevust, s.h ekspeditsioone, aga ka neile pühendatud teoseid, eraldi teemadena on välja toodud Roerichi ja Rahu Lipu paktiga seotud materjalid, Roerichite seotus Eestiga, Humanistlik pedagoogika, Roerichi nime ja pärandi kaitse, ÜRO juures tegutsev Rahvusvaheline Roerichi Keskus jm.

Külastajad saavad raamitud reprode vahendusel tutvuda vanameistri Nikolai Roerichi ja tema noorima poja Svjatoslav Roerichi loominguga. Kahjuks pole Eestis nende väljapaistvate kunstnike originaalteoseid – lähimad muuseumid, kus mõningaid neist näha võib, on Helsingis, Riias, Peterburis ja Moskvas, aga on ka selliseid töid, millest teame üksnes reprode kaudu, sest need asuvad muuseumides ja erakogudes üle maailma või mille saatus ja asukoht on teadmata.

Näitus on viimast päeva avatud 28. jaanuaril 2005.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***