Rahu Kultuuri kaudu

Roerichi ja Rahu Lipu paktile pühendatud näitus Tallinna Keskraamatukogu Võõrkeelse kirjanduse osakonnas

<<Tagasi


12. aprillist 2005 on Tallinna Keskraamatukogu Võõrkeelse kirjanduse osakonna fuajees (Liivalaia 40) avatud näitus "Rahu Kultuuri kaudu", mis on pühendatud Roerichi ja Rahu Lipu pakti ratifitseerimise 70. aastapäevale.

70 aastat tagasi, 15. aprillil 1935 kirjutati Washingtonis alla esimene rahvusvaheline sõjategevuse korral kultuuriväärtusi kaitsev dokument – Roerichi ja Rahu Lipu pakt, mis sai 1954. a Haagi konventsiooni aluseks. Roerich pakkus välja ka kaitsva sümboli – Rahu Lipu, mis kujutab endast kolme purpurringi valgel taustal purpurvärvi suure ringi sees. Roerich võrdles Rahu Lipu sümbolit Punase Ristiga, kusjuures Rahu Lipp on kutsutud kaitsma inimvaimu ja vaimuloomingut, Punane Rist aga inimkeha. Roerich on korduvalt rõhutanud Kultuuri ja tsivilisatsiooni põhimõttelist erinevust, mis kajastub isegi sõnatüvedes. Esimene kui Valguse kultus, teine kui tsiviilse, riikliku asjaajamise tasand.

Äsja avatud näitusel võib näha rikkalikku fotomaterjali Roerichi Rahu lipu aluseks võetud sümboli – Kolmainsuse sümboli esinemisest üle kogu maailma – muistsetel petroglüüfidel, arhitektuurimälestistel, maalidel, tarbeesemetel kui ka paavsti ametirüül. Väljas on Roerichi paktiga seotud raamatuid, marke ja postkaarte. Vaataja saab teada, et ka Eestis oli loodud pakti alaline initsiatiivkomitee, mille koosseisu kuulusid tuntud kultuuritegelased E.Taska, A.Starkopf, J.Greenberg, A.Kaigorodov, I.Vasar, A.Tamm ja R.Nyman, näeb Roerichi juures õppinud kunstnike fotosid ja Haapsalus 1910. aastal loodud teose “Merede taga on suured maad” kahte varianti.

Eksponeeritud on ka teisi Nikolai Roerichi ja tema poja, Svjatoslav Roerichi teoste reprosid, 2004. aastal ilmunud raamatuid Svjatoslav Roerichist tema 100. sünniaastapäevaga seoses, tutvustatakse Roerichi humanistlike ideede arengut tänapäeval – väljapaistva õpetaja ja psühholoogiadoktori Šalva Amonašvili raamatuid, aga ka tema kirjastuses väljaantavat “Humanistliku pedagoogika antoloogiat”, mis hõlmab kõigi aegade väljapaistvate mõtlejate ja pedagoogide teoseid.

Näitus on viimast päeva avatud 14. mail 2005. a.

 
 
 

<<Tagasi

1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***