Maitreja võidukäik planeedil

<<Tagasi


Mõned Eesti Roerichi Seltsi liikmed olid tunnistajaiks budistlike aarete – Buddha Shakjamuni ja Tema Õpilaste ringse näituseturneele. Näitus kannab nime Maitreya Project ja rändab ringi 2001. aastast kuni 2010. aastani. Üks meist sattus ootamatult sellisele näitusele Rahvusvahelises N.Roerichi nimelises keskus-muuseumis Moskvas. Palverändurid ja kõik soovijad võisid läheneda pühadele budistlikele esemetele kümne päeva kestel. Seejärel viidi need reliikviad Riiga – just neil päevil, (21.–23. septembril 2007. a.), mil me sõitsime sinna Pavel Belikovi 25. surmaaastapäevale pühendatud üritusele, mis olid kavandatud juba aasta alguses.

Mis siis on ringse? Elava Eetika raamatuis kõneldakse sellest kui psüühilise energia ladestusest. See muutub peaaegu valgeteks kristallideks, mida leitakse peale pühakute kremeerimist pühast tuhast. Pühakud, pühad inimesed – need on need, kes on toonud ja toovad end ennastsalgavalt ohvriks maailma hüve nimel. Ringse on purunematu ja eluline. Neist lähtub Õnnistusrikkuse Jõud.

Maitreija ajastut (ehk Kristuse teist tulemist kristlikus traditsioonis) on ette ennustanud juba iidsed Õpetajad. N. Roerich kirjutas sellest nii:

“…meenutame paljude Aasia rahvaste seas levinud messianismi mõisteid, mis hoolimata mitmekesisusest valguvad kokku üheks suureks tulevikuootuseks.

Palestiina suunitlused messiasele on hästi tuntud. Teada on suure tuleku ootused Maailmade Silla juures. Rahvas teab nii valget hobust kui ka tulemõõka, mis on nagu komeedi saba, ning suure Ratsaniku hiilgavat palet. Õpetatud rabid ja kabalatundjad, kes on levinud Palestiinas, Süürias, Pärsias ja kogu Iraanis, ütlevad teile selle kohta palju tähelepanuväärset.
Pärsia, Araabia ning Turkestani muhameedlased säilitavad hardalt legendi Muntazarist, kes lähimas tulevikus uuele ajastule aluse paneb… Isfaganis seisab valge hobune, kes on suureks tulemiseks juba saduldatud, Mekas aga olevat valmis sarkofaag tulevase tõeprohveti jaoks.

Kõrgesti õpetatud jaapanlased räägivad avalikult tulevasest avataarast. Haritud braahmanid, ammutades tarkust “Višnu-puraanast” ja “Devi-Bhagavata-puraanast”, tsiteerivad suurepäraseid tekste avataarast Kalkist. Ning lisavad, et see uus ajastu peab erinevalt möödunutest saabuma tormiliselt <…>.

Gumi kloostris India ja Nepaali piiril tunnete keskse Buddha kuju asemel ära Maitreja, tulevase Buddha, hiigelkuju... Valitseja Maitreja istub troonil, tema jalad pole Ida kombe kohaselt risti, vaid maha pandud. See on valitseja peatse tuleku märk.” (N.Roerich “Altai-Himaalaja”, Tallinn, Olion, 1990, lk. 293–294.)

Jelena Roerich kirjutas, et Tulemine on juba toimunud, kuid mitte füüsilises kehas, vaid teises mõõtmes, nagu näiteks N. Roerichi teosel, maalil “Ime”. Uus Ajastu – tuleenergia ja religioosse sallivuse ajastu on saabunud.

“Tulevane Buddha, Maitreja, nagu osutab tema nimi – Kaastunde ja Armastuse Buddha… Gautama Buddha õpetuses ja pärimuse kohaselt tema poolt neljandal sajandil Asangale antud Bodhisattva Maitreja õpetuses (Mahayana-Sutralankara), oli eelkõige esile tõstetud maksimaalne energia, mehisuse, kannatlikkuse, pürgimuse püsivuse ja kartmatuse arendamine. Energia on kõige alus, sest üksnes sellesse on kätketud kõik võimalused.” (Наталья Рокотова (Е.И.Рерих). Основы буддизма. Изд. Угунс, Рига, 1997, с.125.)

N.Roerichil aga loeme edasi:

“Meenutame kõigi sajandite ja kõikide rahvaste pärimusi Pühadest inimestest.

Pajataja isegi ei tea, kellest ta kõneleb – kristlastest, budistidest, moslemitest, konfutsiaanidest… Ta teab vaid Pühade inimeste headusest, kangelastegudest. Nemad, need Pühakud, kiirgavad ebamaist valgust, nad lendavad, nad kuulevad kuue kuu teekonna taha; nad tervendavad, nad jagavad ennastsalgavalt viimast vara; kaotavad pimeduse ja teevad väsimatult head kõikidel oma teedel. Nii räägivad nii vanausulised kui ka mongolid, moslemid ja juudid, pärslased ja hindud… Pühakud muutuvad üldinimlikeks, kuuluvad kogu maailmale, nagu inimkonna tõelise evolutsiooni astmed. <…> Maitreja ei istu enam Ida kombel, vaid Lääne moodi, jalad maha asetatud, valmis tulekuks. <…> Maitreja ajastut on alati nimetatud tõelise koostöö ajastuks. <…> Kas mitte sellest Valgusest, Hüves ja Ühtsuses südames oodatust, kõneleb Ida, oodates Šambhalat?” (Николай Рерих. Твердыня Пламенная. Изд. Рига, «Виеда», 1991, с. 195.)

“Muistne pärimus, et Maitreja ilming toob vaimu elluäratamise, on õige. Me lisame: vaimu taassünd või eelneda Tuleku ilmingule, kui Valitseja Maitreja Õpetuse teadlik omaksvõtt. Tõepoolest, taassünd!” ( (Живая Этика. Книга «Иерархия». Изд. Новосибирск, 1990, § 7.)

Maitreja Õpetus – Elav Eetika toob teadmise Planeedi ümbersünnist kultuuri kaudu, südame puhastamise, kasvatamise ja arendamise kaudu. N. Roerich rääkis ja kirjutas juba möödunud sajandi kahekümnendail aastail sellest, et vaimukultuuri loomise aeg on saabunud. See on inimese sisemine kultuur, mis areneb südames.

Meil, inimestel, on raske tunnistada, et kõrgeim saavutus, vaimsus – seisneb südame arendamises. Kaasaegne tsivilisatsioon pakub üksnes lõbu ja naudinguid, ignoreerides inimese ja inimkonna ülesannet Planeedil ja Kosmoses. Kogu maailmas on lahvatanud kirgede kahjutuli. Inimkond on vaimselt vaesunud ja laskunud evolutsiooni aluste mittemõistmisesse. Maitreja Õpetus kutsub üles püüdlema elu ilu poole, kutsub inimest minema armastuse teed pidi, töö teed pidi, usu kilbi teed pidi, süüvima pilguga oma südamesse, peletama sellest kõike kurja ja tumedat.

Maitreja Õpetus loob Planeedi ümber päästvad võrku elu ilu poole püüdlevate inimeste teadvuse ühendamise läbi, kinnitab naise väärikuse taassündi ja naise juhtivat rolli Uuel Ajastul. See aeg on juba saabunud. Ja selle kinnituseks on budistlike reliikviate rändnäitus. Praegu toimub see paralleelselt Euroopas ja Ameerikas. Riiast viidi näitus Saksamaale. Me nägime, kuidas näitusele tulevad mitte ainult budistid, vaid erinevate konfessioonide inimesed. Inimesed tunnevad, et Maitreja Võidukäik – see on ülemaailmne ilming ja on korraldatud elu ümberkorraldamiseks kõrgematele alustele, vaimsetele väärtustele tuginedes.

Maitreja Õpetus inimkonna ja Planeedi evolutsioonist tõstab inimeste teadvuse kosmilise mõtlemise tasandile. Iga inimese psüühiline ehk tuleenergia on vajalik planeedi õige liikumise jaoks, seepärast on igaüks kohustatud täiustama end igapäevaelus, ootamata elu parandamist poliitikutelt ja reformidelt. Iga inimene peab jätma kahtlused, kahtlustamised, hirmud, solvumised, hukkamõistmise ning süüvima pilguga oma südamesse. Nii kannab igaüks vastutust elu eest Maal ja planeedi enese eest, igaüks võib ja peab omamoodi teenima evolutsiooni.

Maitreja on Südame Ajastu ja üleskutse mõistlikkusele!

Kõik see meenus, kui 22. septembril 2007. a. Riias puutusime kokku budistlike reliikviatega.


N.Roerich. Ime. 1923

Muistne legend pajatab: “Kui Maailma Lunastaja tuleb, läheb ta üle kivisilla. Ja seitse teavad Tema tulekust. Ja kui nad näevad Valgust, langevad nad maha ja kummardavad Valgust.” (Николай Рерих. Твердыня пламенная. Изд. Рига «Виеда», 1991, с. 193.)

Kira Moltšanova
Eesti Roerichi Seltsi esinaine


 
 
 
 
 

<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***