Roerichi ja Rahu Lipu pakti 75. aastapäeva näitus

Kohtla-Järve Keskraamatukogus

<<Tagasi


7. septembrist 5. oktoobrini 2010. a oli Kohtla-Järve Keskraamatukogu lugemissaalis avatud järjekordne Eesti Roerichi Seltsi näitus, mis oli pühendatud Roerichi ja Rahu Lipu pakti allakirjutamise 75. aastapäevale. Paktis väljendatud põhimõtted on tänases kaootilises maailmas aktuaalsemad kui ei kunagi varem. Kõikjal maailmas näeme rahvuslike loomegeeniuste aarete puesttamist, samas kui iga rahvuse suurim väärtus on justnimelt tema kultuur. Seepärast peame oma kohuseks järjekordselt meelde tuletada kultuuripärandi, kus see ka ei asuks, pideva kaitsmise ja suurendamise vajadust ja tähtsust.

Raamatukogu stendidelt võib kaasa võtta kauni eesti- või venekeelse voldiku lühiteabega pakti kohta ja Nikolai Roerichi esseega „Rahu Lipp“.

S. Boriskina
Kohtla-Järve klubi Rodnik esimees


 
 
 
 
 

<<Tagasi

1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***