Kultuuri valgus

Näitus Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuses ULEI,
07.03.2012 – 10.04.2012

<<Tagasi


See on näitus, millega meie väikesearvuline Eesti Roerichi Selts tutvustab noortele nelja väljapaistvat, Roerichi-nime kandvat isikut.

Roericheid on neli. Need on kunstnikud, mõtlejad, ühiskonnategelased, rändurid. Nikolai Roerich – see on suur vene kunstnik, Jelena Roerich – unikaalne filosoof, Juri Roerich – nende vanem poeg ja väljapaistev orientalist, Svjatoslav Roerich – noorem poeg, kunstnik nagu isagi, aga ka teadlane ja ühiskonnategelane. Neist igaühe süda kuulus inimestele – inimkonna teenimisele. Vääriline eeskuju neile, kes tahavad samuti ennastsalgavalt töötada Ühise Hüve heaks ning aidata teistel eluraskusi ületada, kes kõigele vaatamata armastavad elu ja tahavad püüelda Kauni poole.

Roerichite panus oma kodumaa ja maailma kultuuri on mõõtmatu. Nikolai Roerichi ja kogu tema perekonna mitmekülgne looming on pühendatud inimestele, inimelu tähenduse avamisele, see on üleskutse luua Ilu ja eelkõige, ilu inimestevahelistes suhetes. Nad soovisid, et inimeste elust pagendataks perekondades ja ühiskonnas eksisteeriv vale, pettus, jõhkrus, kättemaks, mis toovad kaasa vaimse kriisi ja maailmasõjad. Roerichid tulid sellesse maailma nii Venemaa kui ka kogu Planeedi jaoks väga keerukal ajalooperioodil. Olles sunnitud elama välismaal, ületasid nad kindlameelselt kõiki takistusi oma eluteel.

Seda näitust tehes me mõtlesime eelkõige noortele, sellele, et Kauni ilming arendaks, muutuks tervendavaks ja aitaks ületada argielu sügavikke. Sest suurte Meistrite teosed arendavad ilumeelt, õpetavad kasutama parimaid mõttekujusid. Täitugu neist noorte pilgud ja tunded, kutsugu need esile Ilu ja Teadmise armastust, tekitagu soovi elu paremaks muuta.

Näituse teema “Kultuuri Valgus” on filosoofilise sisuga ja vastab Roerichite maailmavaatele. Mis on Valgus ja mis on Kultuur?

Kui mõista Valgust mitte üksnes valgustusena, vaid kui Universumi kõike läbistavat, kõikjal olevat algenergiat, muutub mõistetavaks ka Kultuuri tähendus. N. Roerich kirjutas: “Kultuur tähendab valguse austamist. Ladina cult tähendab austust, kummardamist, ur veelgi iidsemates keeltes – sanskriti ja sensaari keeles tähendab justnimelt Teadmise valgust.

Inimene areneb vaimselt, kui ta püüab endas leida kõrgemaid energiaid kandvaid tundeid – rõõmu, vaimustust, imetlust, armastust ja tänulikkust. Need moodustavad inimese sisemise kultuuri aluse, kusjuures esimene kultuuri tunnus – see on isiklike tülide puudumine.

Jelena Roerich kirjutas: “Kultuuri tuleb mõista kui elu parandamist ja eetilisuse tõusu.”

Nikolai Roerich pakkus välja Rahu Lipu – valgel kangal kujutatud Kultuuri sümboli. See on kolm ühendatud ringi (Armastus, Ilu, Teadmine) suure ringi sees, mis tähistab Loomingut. Autorina pakkus ta välja ka teisi sümboli tõlgendusi. Näiteks inimkonna mineviku, oleviku ja tuleviku saavutused elu Igaviku, Lõpmatuse ringis. Seega sisalduvad Rahu Lipus kõik Kultuuri alused, kõik peenekoelised mõisted, mis on vajalikud Planeedi elu ümbersünniks ja inimese evolutsiooniks Kultuuri kaudu.

Näituse külastajad tutvuvad mõnede Nikolai ja Svjatoslav Roerichi maalidega, mõistagi raamitud reprode kujul. Arvukatel stendidel näeb Roerichite raamatuid ja raamatuid neist endist, fotosid ja muud. Kõik see püüab avada kõigi nelja Roerichi loomingu tahkusid, pajatada nende inimestega toimunud ebatavalistest sündmustest, nagu näiteks Kesk-Aasia teaduslik-kunstiline ekspeditsioon, maailmale Elava Eetiku Õpetuse avaldamine, Roerichi ja Rahu Lipu Pakti ellukutsumine.

Näitus on avatud 7. märtsist 2012. a kuni 10. aprillini 2012. a – iga päev peale puhkepäevade kella 11.00-st kuni kella 18.00-ni aadressil: Majakovski 7, Sillamäe. Huvi- ja Noortekeskus ULEI.

Eesti Roerichi Seltsi esimees,
Rahvusvahelise Humanistliku Pedagoogika
Koordinatsiooninõukogu asepresident,
Humanistliku pedagoogika rüütel
Kira Moltšanova<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***