Roerichi pakt. Ajalugu ja tänapäev

 Näitus Tallinna Õpetajate Majas
23.08. – 14.09.2018

<<Tagasi


Näitus kajastab pikka ja rasket teed kultuuriväärtuste kaitse ideest Roerichi ja Rahu lipu pakti allkirjastamiseni Washingtonis 1935. a, tutvustab N. Roerichi kultuuri kaitsele pühendatud teoseid, olukorda tänapäeva maailmas.

15. aprillil 1935 kirjutati Washingtonis alla Roerichi ja Rahu lipu pakt – rahvusvaheline leping, mis oli pühendatud kultuuriväärtuste kaitsele relvastatud konflikti korral. 1954. aasta Haagi konventsioon, millega praegune Eesti Vabariik 1997. aastal ühines, lähtub tervenisti samadest printsiipidest.

Näitusel näeb rikkalikku materjali rahvusvahelisest liikumisest kultuuri säilitamise nimel, Roerichi pakti loomise ajaloost, unikaalseid dokumente, fotosid, Nikolai Roerichi maalide reproduktsioone lõuendil Ekspositsioon sisaldab ka ainulaadseid fotomaterjale, mis kajastavad kultuurimälestiste traagilist hukkumist tänapäeva maailmas.

See on rahvusvaheline näituseprojekt, mis oli eksponeeritud ÜRO Viini Büroos 2015. a novembris. Stendid on inglise keeles, tõlkega eesti ja vene keelde.


<<Tagasi

Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***