Rahu Lipp – Kultuuri sümbol

Näitus Pirita raamatukogus
01.09. – 29.09.2018

<<Tagasi


15.04.1935 kirjutati Washingtonis alla Roerichi ja Rahu lipu pakt – rahvusvaheline kultuuriväärtuste kaitse leping relvastatud konflikti korral. Kaitsev märk oli Rahu lipp. 1954. aasta Haagi konventsioon lähtub tervenisti samadest printsiipidest.

Näitus tutvustab Rahu Lipu sümboli esinemist maailmas, Nikolai Roerichi (1874-1947) teoste reprosid, vitriinis näeb kunstniku kirjanduslikku pärandit, aga ka temast kirjutatud raamatuid.

N.Roerich kirjutas 1939. aastal: "Palutakse näidata, kus on meie Rahu Lipu sümboleid. Selgub, et kolmainsuse sümbol on üle kogu maailma laiali pillatud. Nüüd seletatakse seda mitmeti. Ühed ütlevad, et need on minevik, olevik ja tulevik, Igaviku rõngasse ühendatult. Teiste jaoks on lähedasem seletus, et need on religioon, teadmine ja kunst Kultuuri rõngas. Tõenäoliselt oli ka selliste rohkearvuliste kujutiste seas iidsel ajal kõikvõimalikke seletusi, kuid kogu selle seletuste mitmekesisuse juures on märk kui selline kinnistunud kogu maailmas.

Tšintamani – India iidseim kujutlus maailma õnnest kannab endas seda märki. Hiinas Taeva Templis leiate te sellesama kujutise. Tiibeti “Kolm Aaret” kõnelevad samuti sellest. Memlingi kuulsal maalil võib Kristuse rinnal näha sedasama sümbolit. See märk oli ka ristisõdijate kilpidel ja templirüütlite* vappidel. Gurdaa’d, kuulsad kaukaasia mõõgad, kannavad sedasama märki. Kas ei märka me seda ka filosoofilistel sümbolitel? Seesama sümbol on ka Kesar-khaani ja Rigden-Džapo kujutistel. See on ka Tamerlani Tamgaa’l. See oli ka Paavsti vapil. Selle võib leida ka vanaaegsel Püha Nikolai ikoonil Bar’is. Seesama märk on ka Püha Sergiuse sajanditevanusel kujutisel. See on ka Püha Kolmainsuse kujutisel. See on ka Samarkandi vapil. Märk on Etioopias ja Kopti muinasesemeil. See on ka Mongoolia kaljudel. See on ka tiibeti sõrmustel. Õnneratsu Himaalaja mäekurudel kannab sedasama leegis hiilgavat märki. See on ka Lahuli, Ladakhi ja kõigi Himaalaja kõrgustike rinnanõeltel. See on ka budistlikel lippudel. Suundudes neoliidi sügavustesse, leiame keraamika ornamentides sellesama märgi.

Selle tõttu saigi kõikeühendava Lipu jaoks valitud märk, mis on läbinud palju sajandeid, õigemini, aastatuhandeid. Seejuures kasutati märki kõikjal mitte lihtsalt kaunistava ornamendina, vaid erilist tähendust kandvana. Kui selle sümboli kõik kujutised kokku koguda, siis võib selguda, et see on kõige levinum ja iidsem inimeste sümbolite seas. Keegi ei või kinnitada, et see sümbol kuulub üksnes ühele religioonile või tugineb ühe rahva kunstile. Vahel on eriti väärtuslik pilguheit inimteadvuse evolutsioonile selle kõige erinevamates ilmingutes. Seal, kus peavad olema kaitstud kõik inimkonna aarded – seal peab olema selline kujutis, mis avab kõigi inimsüdamete salakambrid. Rahu Lipu sümboli levik on nii laiaulatuslik ja üllatuslik, et sageli küsivad inimesed puhtsüdamlikult, kas see märk oli algupärane või on see välja mõeldud hilisemal ajal.

Oleme näinud siiraimat hämmastust, kui tõestasime selle märgi laia levikut alates iidsetest aegadest. Nüüd pöördub inimkond õuduses troglodüütide mõtlemise poole ja loodab oma varandust päästa maa-alustes hoidlates ja koobastes. Kuid Rahu Lipp räägib justnimelt printsiibist. See kinnitab, et inimkond peab kokku leppima, et inimgeeniuse saavutused on globaalsed ja üldrahvalikud. Lipp ütleb: “noli me tangere” – ära puutu, ära solva Maailma Aaret purustava puudutusega."<<Tagasi

^
1/7 
Ei ole leitud
Title 
Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***