N.K.Roerich – arheoloog

Lazarevitš, O.V., Molodin, V.I., Labetski, P.P.

Venemaa Teaduste Akadeemia arheoloogia ja etnograafia instituudi Siberi osakonna kirjastus, Novosibirsk, 2002.02.

<<Tagasi


Monograafias on vaatluse all N. Roerichi elu väheuuritud lehekülg, mis on seotud tema teadustegevusega arheoloogia ja Kesk-Aasia rahvaste kultuuri tundmaõppimise valdkonnas. Töös on esmakordselt süstematiseeritud kõik autoritele kättesaadavad andmed arheoloogiamälestiste uurimisest Venemaa Euroopa-osa, Baltimaade, Venemaa Altai, Mongoolia, India, Hiina territooriumil. Raamat tutvustab lugejaile N.Roerichi väljatöötatud arheoloogia välitööde metoodikat, kajastatakse ka arheoloogiliste uurimuste mõju N.Roerichi kunstiloomingule ja tema ühiskondlikule tegevusele.

Raamatu on huvipakkuv nii antud teadusvaldkondade spetsialistidele kui ka laiale lugejaskonnale.

<<Tagasi


Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***