Elu Kool

Maailmavaateline pedagoogika

<<Tagasi


2005. a märtsis ilmub kirjastuselt “Ilo” Šalva Amonašvili “Elu Kool”, traktaat humanistlik-isiksusliku pedagoogika põhimõtetel tuginevast algastme haridusest.

Humanistlik pedagoogika – see pole lihtsalt humaanne pedagoogika, see on humaanse, inimliku inimese kasvatamine.

Need ideed on kasutatavad ja vajalikud koolielu igal astmel, ka perekonnasisese ja ühiskondliku kasvatuse jaoks. Traktaat on kirjutatud pikaajaliste psühholoogilis-pedagoogiliste otsingute tulemusena, see on maailmavaateline pedagoogika. Loodame, et leidub üha rohkem õpetajaid ja lapsevanemaid, kelle hinges raamatus olevad ideed vastukajava leiavad.


<<Tagasi

Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***