Süda

2. täiendatud trükk

<<Tagasi


2018. a detsembri teisel nädalal jõuab müügile (Apollo, Rahva Raamat) raamatu „Süda“ 2. täiendatud trükk. Raamatusse on lisatud kaks lehekülge Jelena Roerichi kirjavahetusest (30.06.1934).

„Pärast kõiki jaotusi tuleme paratamatult südame sünteesi juurde. Ei hakka mainima, et vaikus tuleb kõikide helide segunemisest. Seepärast õpime südant kõrvutama vaikimisega. Kuid see vaikimine ei ole tühjus, ta täidab maailmaruumi mõtte sünteesiga. Nii nagu südame palve ei vaja sõnu, nii ei vaja täidetud vaikimine vormeleid. Pingestatud vaikimine vajab paljusid mõtete ja heade soovide ladestusi. Nii lööb süda, vaikimisega pingestatud, küllastatud nagu dünamo, maailma rütmi ja isiklikud soovid muunduvad juhtivaks Maailma Tahteks. Nii luuakse koostööd kaugete ilmadega.“

Elava Eetika õpetuse ehk Agni Jooga aluseks on Jelena Roerichi (1879–1955) valitud päevikumärkmed vestlustest Suure Õpetaja Moryaga. Elava Eetika õpetus – see on eetilise, filosoofilise ja teadusliku maailmatunnetuse süntees, üks XX sajandi vaimseid tippsaavutusi. Elav Eetika kätkeb endas üksikasjalikku inimkonna kosmilise evolutsiooni kontseptsiooni ja tugineb energeetilisele maailmavaatele, mille kohaselt kõik nähtused maailmas on energia-olemusega.

Elava Eetika seeria koosneb 14 raamatust, mis avaldati vene keeles aastail 1924–1937, ilma autori nimeta. Käesolev raamat on esimene eesti keeles ilmuv raamat sellest seeriast. „Süda“ on järjekorras seitsmes, kuid iga raamat moodustab omaette terviku. Kuna raamatuis on prognoose ja prohvetlikke ennustusi, on esikaanel alati raamatu kirjutamise aasta.

Jelena Roerichi kirjavahetusest:„Kui Elu Õpetuse või Elava Eetika raamatute lugejad süveneksid enam kõikidesse elu probleemidesse, kõikidesse uutesse teadmiste valdkondadesse, mida on neis puudutatud ja seaksid eesmärgiks nende põhjaliku tundmaõppimise, jätkuks neis materjali mitte üheks, vaid mitmeks eluks. /…/

Need raamatud annavad suuna kogu mõtlemisele, osutades uutele valdkondadele, seades uusi teeviitu kõikidele teaduslikele uurimustele. Need raamatud on nii elulised, nii hädavajalikud, sest nad suunavad tulevikku. Õpetuse raamatud – see on ammendamatu varaait teadlastele, kelle teadvus on eelarvamustest tumestamata.“


Raamatu „Süda“ esmaväljaanne

Raamatu „Süda“ tõlge

<<Tagasi

Pealeht Eesti Roerichi Selts Zone.ee
Roerich ja Eesti
***