NB! Eesti Roerichi Seltsil on valmimas raamatu „Jelena Roerichi kirjad“ tõlge eesti keelde.
Oleme väga tänulikud kui leiaksite võimaluse aidata raamatu trükki jõudmist rahalise toetusega seltsi kirjastamise erikontole:

Saaja: MTÜ Eesti Roerichi Selts
Arvelduskonto: EE632200221063464174
Pank: Swedbank
Selgitus: „Jelena Roerichi kirjad“ 

Rahvusvahelise Roerichite Keskuse AVALDUS


 

 

NR
N.Roerich

HR
J.Roerich

GR
J.Roerich

SR
S.Roerich